Uitreiking Piramide Certificaten

Woensdag 11 april kregen pedagogisch medewerkers van St. Scala en Flexkidz hun Piramide certificaat uit handen van Bert van Riezen, beleidsmedewerker Lokaal Onderwijsbeleid, Kunst en Cultuur in Ooststellingwerf . De pedagogisch medewerkers zijn ander half jaar lang getraind in de Piramide methode door Mariëtte Bakker, Piramide trainer van Stichting Scala.

Piramide is een Voorschoolse- en Vroegschoolse Educatiemethode voor kinderen van 0 – 7 jaar. Alle ontwikkelingsgebieden van het jonge kind komen aan de hand van verschillende thema´s aan de orde.
Binnen Piramide is er sprake van een doorgaande lijn van kinderopvang en peuterspeelzaal naar de basisschool.

De cursisten die hun certificaat kregen zijn werkzaam op kinderdagverblijf Flexkidz in Appelscha en peuterspeelgroepen in Makkinga, Oldeberkoop, Appelscha, Waskemeer en Oosterwolde.

 

niet bereikbaar

vanaf 14.15 uur zijn wij tijdelijk niet bereikbaar wegens werkzaamheden.

 

Vrijdag 16 februari 2018

Vrijdag 16 februari zijn wij tussen 11.00 en 13.00 uur niet bereikbaar wegens werkzaamheden.

Friesland college (CIOS) en Scala ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

Anke Visser (Directeur CIOS, onderdeel van het Friesland College) en Hester Plomp (directeur bestuurder Scala) hebben op 20 december een handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst tussen beide organisaties. Met deze bekrachtiging van 10 jaar intensieve samenwerking wordt een volgende stap gezet richting een opleidingscluster voor stagiaires van het Friesland College. Dit betekent dat meerdere stagiaires van verschillende opleidingsrichtingen en uitstroomprofielen in een cluster worden ondergebracht en op meerdere terreinen en bij diverse organisaties werkzaam kunnen zijn. Het gaat daarbij om 1e,2e en 3e jaarsstudenten. Studenten zijn daarbij in de praktijk aanwezig en de theorie die zij krijgen sluit aan bij de ervaring die opgedaan wordt in de praktijk. Scala verzorgt de stagebegeleiding

Eind 2016 is een begin gemaakt met het inventariseren van de behoefte onder de basisscholen, zorginstellingen en sportverenigingen in de gemeente Ooststellingwerf.
Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst beginnen de organisaties met een cluster CIOS studenten waarbij de intentie is om uit te groeien naar een complete praktijkroute.

Op dit moment zijn er al 8 stagiaires . Zij ondersteunen en voeren activiteiten uit op scholen, bij de naschoolse activiteiten, vakantieactiviteiten en in wijken en buurten.

De ondertekening vond plaats onder toeziend oog van delegaties van zowel het Friesland College (CIOS) als Scala alsmede stagiaires, deelnemers aan de wandelgroep en namens de stuurgroep Buurtsport wethouder Sierd de Boer.

Deze intensivering van de samenwerking is een verrijking voor de studenten, voor het Friesland College en Scala, betrokken organisaties maar zeker ook voor de inwoners van Ooststellingwerf. Leergierige studenten die met veel enthousiasme meer activiteiten voor meer inwoners mogelijk maken.

Goedzak Sinterklaasactie

Vorig jaar bleek de goedzakactie van Albert Heijn en Stichting Scala een groot succes te zijn. Mensen hebben massaal speelgoed gedoneerd voor kinderen die in een gezin opgroeien met een minimum inkomen.
Voor herhaling vatbaar dus. Albert Heijn, Stichting Scala, de Rotaryclub Oosterwolde en gemeente Ooststellingwerf slaan de handen ineen om ook dit jaar weer cadeautjes in te zamelen voor deze kinderen. De gezinnen die in aanmerking komen krijgen per kind een tegoedbon. Op vertoon ven deze bon kunnen de ouders van 28 november tot en met 1 december een cadeautje voor hun kind komen uitzoeken in de Kompaan. Onder het genot van een kopje koffie kan het cadeautje feestelijk ingepakt worden.
Heeft u nog speelgoed wat in goede staat verkeerd? En wilt u dat graag doneren om een ander kind weer blij te maken? Dan kunt u dat inleveren bij de Albert Heijn aan de Stipeplein 14 te Oosterwolde
Ook nieuw speelgoed is uiteraard van harte welkom.