Hoe tevreden zijn ouders over onze peuterspeelgroepen?

In juni 2019 is een enquête gehouden door Tevreden.nl over de tevredenheid van ouders/verzorgers over onze Peuterspeelgroepen. Uit de rapportage blijkt dat de tevredenheid t.o.v. het onderzoek in 2018 op alle thema’s is toegenomen. Ouders/verzorgers zijn het meest tevreden over onze pedagogische medewerkers: maar liefst 98% van hen is (zeer) tevreden.
De belangrijkste andere punten uit de rapportage:
  Het algemene rapportcijfer is gestegen van 7,7 in 2018 naar 8,1 in 2019;
  De Net Promoter Score (NPS) is gestegen van +53 in 2018 naar +71 in 2019. Liefst 71% van de ouders/verzorgers geeft onze peuterspeelgroepen een 9 of 10 en raadt onze peuterspeelgroepen aan bij familie en vrienden! Van de ouders/verzorgers is 29% neutraal (cijfer 7 of 8) en er zijn geen ouders/verzorgers die onze peuterspeelgroepen afraden;

  Over de begeleiding en aandacht voor ontwikkeling van de peuters is 94% van de ouders/verzorgers (zeer) tevreden: gelijk aan het resultaat van 2018;
  De tevredenheid van ouders/verzorgers over het aanbod van de organisatie is toegenomen van 81% in 2018 naar 92% (zeer) tevreden;
  Over de informatievoorziening is 95% van de ouders/verzorgers (zeer) tevreden. Een stijging van 4% t.o.v. 2018;
Over de opvanglocatie valt ten opzichte van het onderzoek in 2018 op dat de ouders/verzorgers tevredener zijn over de veiligheid en kritisch blijven over de buitenruimten. De totale tevredenheid over de opvanglocatie is iets toegenomen van 93% in 2018 naar 94% (zeer) tevreden ouders/verzorgers. De ouders/verzorgers  zijn het minst tevreden over de algemene communicatie vanuit het Centraal Bureau van Scala. Het totale percentage (zeer) tevreden ouders/verzorgers over dit thema is toegenomen van 80 naar 86%. 2% van de ouders/verzorgers is ontevreden over de algemene communicatie. Op dit thema is dus het meest te verbeteren!

De tevredenheid over de Peuterspeelgroepen van Scala vergeleken met landelijke onderzoeken is hoog. Alleen de algemene communicatie scoort iets lager dan landelijk: 89% (zeer) tevreden ouders/verzorgers landelijk tegenover 86% (zeer) tevreden ouders/verzorgers van Peuterspeelgroepen Scala. Alle andere thema’s scoren (beduidend) hoger.
In het komende schooljaar 2019-2020 zullen we ons inspannen om uw tevredenheid nog verder te laten toenemen. Extra aandacht zal uitgaan naar de verdere verbetering van de algemene communicatie en naar de buitenruimten. De eerste verbetering is al ingezet met de vergroting en herinrichting van de buitenruimte bij peuterspeelgroep Nijntje. In Oldeberkoop hopen we in goed overleg met de Stichting MFA Oldeberkoop en de brandweer het plein te kunnen vergroten. Ook de zonwering op diverse locaties heeft onze aandacht!
Lees hier het hele rapport of bekijk de infographic.

Scala in vogelvlucht

Klik op de afbeelding om te lezen.

Kinderen ontvangen pretpakket

Oosterwolde – Voor kinderen die in armoede opgroeien is de zomer een lange periode waarin ze weinig bijzonders meemaken. In Nederland zijn er ruim 300.000 kinderen die in armoede opgroeien. Het Nationaal Fonds Kinderhulp maakt het mogelijk om 5000 kinderen in Nederland blij te maken met een zomerpretpakket. Toen Scala hoorde van dit initiatief heeft ze direct een aanvraag ingediend bij het Nationaal Fonds Kinderhulp voor  30 gezinnen in de gemeente Ooststellingwerf. Wij zijn van mening dat ook deze kinderen een te gekke zomer verdienen! Daarom hebben wij direct een aanvraag gedaan. De tas zit vol kleine en grote avonturen; van zomerspeelgoed voor mooi én minder mooi weer, tot kaartjes voor een dagje uit.  Deze zijn deze week uitgedeeld aan verschillende gezinnen die leven in armoede. Hierdoor kunnen deze gezinnen ook leuke dingen ondernemen in de zomervakantie!

Feestelijke afsluiting van de Ouder kind ochtend

Oosterwolde – Afgelopen vrijdag 5 juli werd het seizoen 2018/2019 van de Ouder en Kind ochtend bij Scala afgesloten. Ouders en kinderen die wekelijks de Ouder en kind ochtend bezoeken bij Scala gingen op deze dag met elkaar naar de Elf Ieken in Elsloo. Elk jaar voor de zomervakantie is er een soortgelijke afsluiting.

Vertrouwd gevoel
De Ouder en kind ochtenden zijn inmiddels een bekend begrip in Ooststellingwerf. Vrijwilligers zien regelmatig ouders terugkomen met hun jongere kinderen. Deze ochtenden zijn speciaal voor ouders met kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar. Ouders kunnen ervaringen delen, bijpraten en nieuwe contacten leggen terwijl de kinderen spelen. Bij mooi weer kunnen de kinderen op het binnenplein van Scala een loopfietsje pakken of in de zandbak spelen.

Ontmoeten
De Ouder en Kind ochtenden is in handen van coördinator Jikke Bekkema en de begeleiding van de ouder en kind ochtend ligt bij vrijwilligers Dineke en Mathilda. Per jaar organiseert Scala ongeveer 37 bijeenkomsten voor ouders met kinderen. De kosten bedragen €1,- per bijeenkomst en dat is inclusief koffie en thee. Scala trakteert de kinderen op iets te drinken. Vanaf vrijdagochtend 30 augustus 2019 zijn ouders en kinderen weer van harte welkom en starten we met een nieuw seizoen.

Diplomafeest Stapprojecten in de jungle

Oosterwolde – Zichtbaar trots kwamen op dinsdag 3 juli de deelnemers van de Stapprogramma’s en hun vader of moeder naar voren om hun diploma in ontvangst te nemen. Na een periode van spelen en leren met de programma’s Instapje, Opstapje of Opstap was het voor 29 kinderen tijd voor een feestelijke afsluiting, een echt Junglefeest! Wethouder Jongsma nodigde de kinderen uit om naar voren te komen en reikte het diploma uit. Op zijn vraag: “Waar hang je dit mooie diploma op?” kwamen verschillende reacties, een aantal kinderen is van plan het diploma naast het bed te hangen, een meisje kwam op het idee om het diploma in de keuken op te hangen.
 

Voorafgaand aan de diploma-uitreiking hebben de kinderen samen met hun vader of moeder deelgenomen aan een aantal activiteiten passend bij het jungle thema. Veel plezier was er tijdens de sport- en spelactiviteiten op “de Apenrots”, in “de Jungle” werd met aandacht geluisterd naar een verhaal dat werd voorgelezen door Klaasje Herder van de bibliotheek. In “het Bamboebos” ontvingen de kinderen uit handen van een ballonkunstenares een ballondier en maakten zij een dierenmasker. Buiten stond na afloop van het feest een ijscokar klaar waar de kinderen een heerlijk ijsje konden halen.

Sinds 1996 zijn de Stapprogramma’s, uitgevoerd door Stichting Scala, een feit in de gemeente Ooststellingwerf. Opstapje is een tweejarige spel- en leerprogramma voor kinderen van 2-4 jaar waarbij ouders hun eigen kind, d.m.v. activiteiten, voorbereiden op de basisschool. Als voorloper op Opstapje kunnen kinderen vanaf 1 jaar deelnemen aan Instapje. Opstap is het programma voor kleuters die door de activiteiten worden voorbereid op groep 3. Wekelijks krijgen de gezinnen bezoek van één van de Stapmedewerkers die hen bij het uitvoeren van het programma ondersteunt. De Stapprogramma’s bestaan uit werkmateriaal met daarin verhaaltjes, liedjes en oefeningen waarmee de ouders samen met hun kind aan de slag gaan.

De kinderen zijn gebaat bij de individuele aandacht die ze thuis krijgen tijdens het werken aan Instapje, Opstapje en Opstap. Ze voelen zich zekerder op de peuterspeelgroep of op school, omdat bepaalde activiteiten thuis al aan bod zijn geweest. Hun woordenschat wordt vergroot en scholen geven aan dat ze merken dat de kinderen meer zelfvertrouwen krijgen en dat ze zich langer kunnen concentreren.

Samen zoeken naar een oplossing bij burenruzie!

Oosterwolde – Op donderdag 27 juni jl. organiseerde Buurtbemiddeling Ooststellingwerf een verwijzerslunch. Buurtbemiddeling organiseerde de bijeenkomst om de buurtbemiddelaars en mogelijke verwijzers zoals wijkagenten, medewerkers van de gemeente , woningstichtingen en thuiszorgorganisaties kennis met elkaar te laten maken. De vrijwillige buurtbemiddelaars waren blij verrast door de komst van de burgermeester. De burgemeester draagt buurtbemiddeling een warm hart toe en ziet de noodzaak ervan in. De burgermeester bedankte de vrijwillige buurtbemiddelaars voor hun inzet met een cadeaubon.

Bij buurtbemiddeling ondersteunen we buren die een geschil met elkaar willen oplossen. Iedereen wil graag fijn wonen. Helaas is dit toch soms niet mogelijk door een burenruzie die onschuldig begint en uit de hand loopt, of een kleine ergernis die steeds hoger oploopt. Het komt regelmatig voor. Het kan gaan om een opeenstapeling van relatief kleine voorvallen: geluidsoverlast, rommel, of een meningsverschil over het parkeren van auto’s in de straat. Buurtbemiddeling is een doeltreffende manier om dit soort problemen aan te pakken.

Buurtbemiddeling wordt sinds 2014 uitgevoerd, gesubsidieerd door de gemeente Ooststellingwerf. Het is een samenwerking tussen woningcorporaties, gemeente,  politie en Scala. Scala is hierbij de uitvoerende partij. Een verwijzers lunch is het moment voor buurtbemiddelaars en verwijzers om elkaar te leren kennen en om te bespreken hoe buurtbemiddeling effectiever ingezet kan worden.  Verwijzers kunnen inwoners verwijzen naar de coördinator en de  buurtbemiddelaars  kunnen ermee aan de slag. Als u problemen ervaart met uw buren en er zelf niet uitkomt (of niet weet hoe u het moet aanpakken), kunt u ook zelf contact opnemen met buurtbemiddeling. Wij geven dan advies of kunnen bemiddelen tussen u en uw buren. Buurtbemiddelaars zijn onafhankelijke vrijwilligers: betrokken mannen en vrouwen die buren helpen om hun onderlinge problemen op te lossen en de onderlinge communicatie te verbeteren.

Burgemeester H.Oosterman spreekt partijen en buurtbemiddelaars toe.

Buurtbemiddeling is kosteloos.

Diplomafeest VVE Thuis

Het was feest in De Kompaan! Afgelopen vrijdag, 21 juni, ontvingen 10 kinderen en hun vader of moeder het diploma van VVE Thuis. De kinderen mochten naar voren komen en op het versierde opstapje gaan staan. Vol trots en onder luid applaus van de aanwezigen, ontvingen de kinderen en hun ouder(s) het diploma en de VVE Thuis medaille uit handen van de pedagogische medewerker van de peuterspeelgroep.

Voorafgaand aan de uitreiking, hebben de kinderen samen met hun vader en moeder deelgenomen aan allerlei activiteiten in en om het gebouw. Er was een clown die de volle aandacht had van de peuters met een muziekdoosje, bellen blazen en door het jongleren met ballen. Buiten waren er stickers te verdienen bij een spelparcours, begeleid door een van de buurtsportcoaches van Scala. Geblinddoekt en aan de hand van mama sprong een meisje over een stok, er werden ringen gegooid en de kinderen en ouders konden elkaar schminken.

Alle kinderen met hun diploma’s

Het diplomafeest was de afsluiting van VVE Thuis schooljaar 2018/2019 op twee peuterspeelgroep locaties: ‘t Hummelhonk in Appelscha en ’t Kwetternest in Haulerwijk. Verdeeld over deze twee locaties hebben 10 ouders samen met hun peuter activiteiten en spelletjes uitgevoerd die aansluiten bij de VE (Voorschoolse Educatie) thema’s van de peuterspeelgroepen. De ouders hebben het afgelopen schooljaar deelgenomen aan 8 ouderbijeenkomsten. Zij ontvingen tijdens de bijeenkomsten een themaboekje met daarin activiteiten passend bij het thema van de peuterspeelgroep. VVE Thuis bestaat uit aantrekkelijke en stimulerende activiteiten, zoals praatplaten, spelbord, puzzel, boekjes, enz.

Door VVE Thuis ontstaat er een verbinding tussen de peuterspeelgroep en thuis waar zowel het kind als de ouder van kan profiteren. VVE Thuis bevordert de taal- en denkontwikkeling bij kinderen. Het accent ligt op het vergroten van de woordenschat doordat woorden die bij het thema horen zowel thuis als op de peuterspeelgroep aangeboden worden. In het schooljaar 2019/2020 wordt VVE Thuis naast bovengenoemde peuterspeelgroeplocaties ook aangeboden op de locaties Nijntje en De Krullevaar in Oosterwolde, Berend Botje in Oldeberkoop en de basisscholen in Appelscha, basisschool De Toekan in Oosterwolde en basisschool De Lawei in Haulerwijk.

Bekijk hier alle foto’s en lees meer over VVE Thuis

Muzieklessen afgerond

Oosterwolde – Afgelopen donderdagmiddag gaf muziekdocent Eric Roelofsen zijn laatste les van dit schooljaar aan de naschoolse blazersklas op O.B.S. De Toekan. Door een subsidie van het Oranje Fonds hebben basisschoolleerlingen in o.a. Appelscha en Oosterwolde de kans gehad om gedurende een langere periode kennis te maken met een muziekinstrument. Niet alleen op school, maar ook na schooltijd én thuis. En dan wordt muziek maken natuurlijk alleen maar leuker!

Onder leiding van gepassioneerde muziekdocenten van Kunst & COO leerden leerlingen een blaasinstrument bespelen, zoals trompet, saxofoon en trombone. Elke les begon met het in elkaar zetten van een instrument waarna er gespeeld kon worden. Het maken van muziek gebeurt door veel lucht in te ademen. Vervolgens worden de lippen tegen het mondstuk gehouden waardoor deze gaan trillen. Deze trillingen veroorzaken tonen. Met veel lipspanning (embouchure)  ontstaan er hoge grondtonen en met minder lipspanning ontstaan er lagere tonen. Deze worden verlaagd door schuif of ventiel. Zo simpel is het eigenlijk, maar dit vereist wel  veel concentratie en geduld. Veel geduld. Voor muziek maken heb je een lange adem nodig.

Na hier en daar wat theorie werd er vooral samen muziek gemaakt tijdens de naschoolse muziekclub. Op een vette beat speelde meester Eric iets voor, waarna  de leerlingen hun uiterste best deden om dit zo goed mogelijk na te spelen. Daarna werden nummers als “Open de brug” en “Bow the Blues” enthousiast en uiteindelijk steeds beter uit volle borst  mee getoeterd.  Ook het van Queen bekende “We will Rock you” was een groot succes. Met de stopwatch in de hand werd er daarna minuscuul gemeten wie de langste noot kon spelen. Aan het eind van de les werd er zelfs geïmproviseerd en  gingen de kinderen vrolijk naar huis met hoe kan het ook anders “I feel good!”  van James Brown. Stichting Scala coördineerde de projecten in de dorpen en de samenwerking. “Het idee achter de muzieklessen en naschoolse muziekclubs is om de kinderen een positieve ervaring te geven met het spelen van een blaasinstrument.” aldus Vincent Pranger van stichting Scala “Als een kind hierdoor enthousiast is geraakt adviseren de docenten om het spelen voort te zetten bij een muziekvereniging.” De lessen zijn tot stand gekomen door subsidie van het Oranje Fonds en samenwerking van de plaatselijke muziekverenigingen, Kunst & COO, scholen en Stichting Scala.

Kinderen nemen cheque in ontvangst voor ‘Sporten op Basisscholen Extra’

Oosterwolde – Rotaryclub Oosterwolde overhandigde op maandag 27 mei een cheque van €2055,- aan Stichting Scala. Het geld komt ten goede aan ‘Sporten op Basisscholen Extra’, een project waarbij buurtsportcoaches extra beweeglessen aanbieden aan kinderen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Buurtsportcoaches Anoek  Pothoven, Marleen Reenders en de kinderen die aan de beweeglessen deelnemen , ontvingen de cheque in de gymzaal van MFS Zuid Oosterwolde van de voorzitter van de Rotaryclub Oosterwolde Annemieke Elsenaar. Afgelopen maart organiseerde de Rotaryclub voor de 23e keer hun jaarlijkse Bridgedrive in Appelscha. ‘‘De opbrengst van de bridgedrive gaat geheel naar Sporten op Basisscholen Extra. Dit project ondersteunen wij graag, het past bij ons. Wij organiseren fundraisingsactiviteiten zodat we  dit soort projecten kunnen  ondersteunen,’’ aldus voorzitter Annemieke Elsenaar.

‘‘Bewegen zorgt voor meer zelfvertrouwen bij kinderen, zij krijgen weer plezier in bewegen en dat zorgt er ook voor dat kinderen weer meer en beter bewegen ”, zegt Marleen Reenders, buurtsportcoach bij Stichting Scala. ‘‘Het is erg mooi dat Rotaryclub Oosterwolde ons hierbij kan helpen nu dit project niet meer financieel wordt ondersteund door zorgverzekeraar De Friesland. ’’


De buurtsportcoaches zijn sinds 2014 actief met motorische screening op basisscholen in de gemeente Ooststellingwerf. Na de screening is er een vervolgaanbod, waaronder ‘Sporten op Basisscholen Extra’ (SOB Extra). De extra beweeglessen  voor kinderen van groep 2 t/m groep 4 worden elke maandagmiddag gegeven in de gymzaal van MFS Zuid in Oosterwolde en iedere dinsdagmiddag in sporthal De Bongerd in Haulerwijk.  In kleine groepjes is er  individuele aandacht voor kinderen.  Regelmatig blijkt dat zij meer kunnen dan zij zelf denken en dat vergroot het plezier in bewegen en bevordert het zelfvertrouwen.  Hierdoor wordt ook de drempel naar de sportvereniging verlaagd.  

Deze bijdrage van de Rotary maakt het mogelijk om extra materialen aan te schaffen, de bekendheid van SOB Extra te vergroten  en de huur van de accommodaties te bekostigen.  Hierdoor kunnen we  door  gaan met dit mooie project!

13 juni Arm in Arm bijeenkomst

Op donderdag 13 juni is er een arm in arm bijeenkomt bij Scala van 16:00-19:30uur.
Praat mee!
Rondkomen van een laag inkomen kan een uitdaging zijn. Om tips uit te wisselen en ervaringen te delen, bent u van harte welkom op de bijeenkomst Arm in arm om hierover door te praten onder het genot van een warme maaltijd. Het thema van deze bijeenkomst is ‘vakantie’.

Aanmelden kan per mail via administratie@scala-welzijn.nl of telefonisch via 0516 – 56 72 20