Grootste vrijwilligersactie van Nederland

Het Oranje Fonds organiseert op 13 en 14 maart 2020 weer NLdoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland! NLdoet zet vrijwillige inzet in de spotlights en stimuleert iedereen om een dag(deel) de handen uit de mouwen te steken.

Doet u mee? Ook in de gemeente gaan we aan de slag! Kijk op de website www.nldoet.nl voor meer informatie of neem met vragen contact op met Plek voor Talent van stichting Scala. Plek voor Talent denkt mee bij het aanbieden van vrijwilligerswerk én bij het vinden van een leuke klus. Bijvoorbeeld als u met een groep collega’s, vrienden of buren aan een klus of activiteit wil meedoen tijdens NLdoet.

(Vrijwilligers)organisaties kunnen klussen aanmelden op de site van NLdoet. Doet u dit al vóór 31 januari, dan kunt u ook nog in aanmerking komen voor een financiële bijdrage. Wilt u als vrijwilliger de handen uit de mouwen steken? Er zijn al meerdere klussen aangemeld! U kunt zich inschrijven op de site www.nldoet.nl.

Zwemlessen voor nieuwkomers afgerond

Op maandag 13 januari stond er wederom een afzwemmoment voor Nieuwe Nederlanders op het programma. Dit was het laatste afzwemmoment georganiseerd vanuit het activiteitplan nieuwkomers in samenwerking met LACO sportcentrum Oosterwolde en de buurtsportcoaches van Stichting Scala. Onder leiding van de zwemdocenten Milou Beyert en Linda Willemsen mochten er 7 deelnemers afzwemmen. Een aantal deelnemers mochten afzwemmen voor hun A-diploma, daarnaast waren een aantal deelnemers die voor hun B-diploma mochten afzwemmen.
Zowel LACO sportcentrum als Stichting Scala kijken met een goed gevoel terug op het zwemproject. Door deze zwemlessen zijn de deelnemers in eerste instantie gestart met zelfredzaamheid in het water. Daarnaast zijn de zwemvaardigheden bij de deelnemers aangeleerd waardoor zij nu zelfstandig kunnen gaan zwemmen. Alle deelnemers van het zwemproject zijn hierdoor zwemvaardig én zwemveilig geworden.

Wij zoeken nieuwe collega’s

Scala is op dit moment op zoek naar een:
Maatschappelijk werker
&

Cliëntondersteuner

Bekijk de vacature op onze vacaturepagina en solliciteer vóór 19 januari 2020.

Stichting Scala ontvangt Kwaliteitslabel

Welzijnsorganisatie Stichting Scala heeft 23 december een officieel kwaliteitscertificaat ontvangen van Sociaal Werk Nederland. Met het behaalde Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk laat de organisatie zien dat zij sociaal werk van hoge kwaliteit leveren die aantoonbaar voldoet aan de waarden en normen van de branche.

De organisatie werd getoetst door middel van een externe audit en het certificaat is twee jaar geldig. De belangrijkste onderdelen tijdens de toetsing waren het vakmanschap van sociaal werkers, het effect van hun dienstverlening voor burgers en een faciliterende, lerende organisaties met een gezonde bedrijfsvoering en adequate besturing.

Hester Plomp, directeur van Scala is zeer tevreden met de uitslag van het rapport: ‘‘Laten zien dat je in deze tijd kwaliteit levert is nodig. De noodzaak en maatschappelijke meerwaarde van onze diensten willen we aantonen aan klanten, gemeenten, collega’s en opdrachtgevers. Onze medewerkers zijn enthousiast over het label: geen papieren tijger, maar het gaat echt om onze dagelijkse professionaliteit en ons vakmanschap.’’

In Nederland zijn ruim veertig welzijnsorganisaties gecertificeerd door Sociaal werk Nederland. Stichting Scala is de eerste welzijnsorganisatie in de provincie Friesland die het certificaat in ontvangst mocht nemen.

Sleutelpersonen ontvangen certificaat

Drie Sleutelpersonen van Scala hebben de basistraining ‘Sleutelpersonen Gezondheid Statushouders’ afgerond. Hierdoor hebben zij nieuwe kennis opgedaan over de gezondheidszorg in Nederland en weten ze nieuwkomers goed over dit onderwerp voor te lichten. In februari 2020 reist een nieuwe groep sleutelpersonen drie dagen af naar Utrecht om het certificaat te gaan behalen.

De training is met succes afgerond en de sleutelpersonen Ali Soltanifar, Mustafa Husein, Hendrine Mohamad hebben het certificaat ontvangen. In Friesland zijn er inmiddels zeven sleutelpersonen die deze training van stichting Pharos hebben afgerond en andere nieuwkomers helpen. De trainer van de groep kijkt terug op een geslaagde training met veel sterke deelnemers. Alle sleutelpersonen zijn inmiddels opgenomen in onze interactieve landkaart, zie www.pharos.nl/kaart-sleutelpersonen.

Sleutelpersonen zijn vrijwillige ervaringsdeskundigen die professionals kunnen ondersteunen bij het contact met en de hulp aan nieuwkomers. Het gaat hier om mensen die zelf gevlucht zijn en in Nederland als nieuwkomer hun weg hebben gevonden. Professionals in preventie, zorg en welzijn kunnen een beroep doen op de voorlichtende en adviserende rol van sleutelpersonen. Een aanvraag hiervoor kunt u indienen bij Maurice Caron, coördinator sleutelpersonen, via tel. 06 – 29 08 98 88 of mail naar mcaron@scala-welzijn.nl.

Er kan onder andere gevraagd worden naar de talen Arabisch, Tigrinya, Farsi, Dari en Pools.

 

Goedzak Sinterklaasactie

Albert Heijn, Stichting Scala, de Rotaryclub Oosterwolde en gemeente Ooststellingwerf slaan de handen ineen om dit jaar cadeaus in te zamelen voor kinderen waarvan de ouders niet of nauwelijks sinterklaascadeaus kunnen kopen. De gezinnen die in aanmerking komen krijgen per kind een voucher vanuit de gemeente. Op vertoon van deze voucher kunnen de ouders op 2 en 3 december een cadeautje voor hun kind komen uitzoeken bij stichting Scala in de Kompaan. Onder het genot van een kopje koffie kan het cadeautje feestelijk ingepakt worden. De Rotaryclub Oosterwolde helpt stichting Scala op de uitgiftedagen en doneren daarnaast cadeaus. Heeft u nog speelgoed wat in goede staat verkeerd? En wilt u dat graag doneren om een ander kind weer blij te maken? Dan kunt u dat inleveren bij de Albert Heijn aan de Stipeplein 14 te Oosterwolde. Geen speelgoed met batterijen in verband met lekkage van batterijen en geen knuffels in verband met de hygiëne. Ook nieuw speelgoed is uiteraard van harte welkom.

 

Worldcafe 29 november

Vrijdag 29 november 2019
10.30 – 12.00 UUR
SCALA
(MOSKAMPWEG 3-5, OOSTERWOLDE)

SAMEN KOFFIE OF THEE DRINKEN, EEN SPELLETJE DOEN EN NIEUWE MENSEN LEREN KENNEN. HET WORLDCAFE LEVERT VEEL OP TUSSEN NEDERLANDERS EN NIEUWE NEDERLANDERS.

MOOIE GESPREKKEN
Door samen koffie of thee te drinken ontstaan er mooie gesprekken en leer je nieuwe mensen kennen. Stel elkaar vragen, doe een spelletje, ga het gesprek aan. Nederlanders krijgen zo de kans om een keer in gesprek te gaan met nieuwkomers. Gesprekken die je anders niet zo snel hebt. En Nieuwe Nederlanders kunnen andere Nederlanders ontmoeten en zo de Nederlandse taal oefenen.

WEDERZIJDS BEGRIP
Kom langs voor een kopje koffie of thee en vertel over jezelf of speel met elkaar een spelletje. Loop gezellig binnen. Het lekkers bij de koffie komt dit keer uit Nederland.

MEER INFORMATIE?
Neem dan contact op met Dominique Tacx via: 06 – 15 26 25 39.

Fries kampioenschap Tikkertje

De voorrondes voor het Fries Kampioenschap Tikkertje zijn van start gegaan. Buurtsport Ooststellingwerf en Sport Fryslân organiseren de voorrondes in Ooststellingwerf voor de kinderen van groep 5 t/m 8. De voorrondes van Ooststellingwerf vinden plaats in Haulerwijk en Oosterwolde. Op woensdag 13 november 14:30-16:00 in Haulerwijk bij LACO Sporthal de Bongerd. Op dinsdag 19 november 14:30-16:00 in Oosterwolde bij LACO Sportcentrum de Boekhorst.
Voor aanmelding en vragen kun je vóór 8 november 2019 contact opnemen met de buurtsportcoach via: buurtsport@scala-welzijn.nl of 06 – 50 29 65 20. Er is geen verdeling in leeftijdscategorieën. Iedereen kan tegen elkaar uitkomen, één tegen één. Er wordt gespeeld op tijd. Binnen 25 seconden moet je je tegenstander hebben getikt. Als iemand getikt wordt, is het resterend aantal seconden voor de tikker. De loper (de speler die op de vlucht is) krijgt het andere deel van de 25 seconden op zijn of haar puntenlijst. De beste vier tikkers uit alle Friese gemeenten mogen in december meedoen aan de finale! Het wordt een hip en supersnel evenement! Je kunt in deze voorrondes plaatsen voor het Fries Kampioenschap Tikkertje op woensdag 18 december in iSpace de Waring, De Excelsior 133 in Drachten.

 

Opening speelplein Nijntje

Oosterwolde – Vrijdagmiddag opende Hester Plomp, directeur bestuurder van stichting Scala, in aanwezigheid van ouders en kinderen het nieuwe speelplein van peuterspeelgroep Nijntje. Wendy Dijkstra, Tjitske Elshof en Sandra Huizenga, drie jeugdgezondheidsconsulenten van de GGD, verzorgden de gezonde catering die door Poiesz Supermarkten was gesponsord. Vanwege het regenachtige weer werd het programma naar binnen verplaatst waarbij Buurtsportcoach Anoek Pothoven en de pedagogisch medewerkers zich ontfermden over de peuters. Er was een kleurrijk parachutespel te beleven, waarbij ook ouders niet stil konden blijven staan. Zo werd bovendien de week van de Opvoeding feestelijk afgesloten. Dit landelijk initiatief werd georganiseerd door Stichting scala, het gebiedsteam en GGD en stond in het teken van opvoeden en ouderschap.

Levend ganzenbord
De vrijwilligers van de Speel-o-theek in Haulerwijk organiseerden in de Week een Levend Ganzenbord. Kinderen tot en met twaalf jaar konden raden hoeveel treintjes er in een pot zaten en konden daar een prijs of cadeaubon winnen welke mede mogelijk werd gemaakt door Top1Toys in Oosterwolde.

Ouderavonden en thema ‘Deugden’
Op verschillende dagen in deze week werden er preventielessen voor ouders georganiseerd door de jongerenwerkers van stichting Scala. Op alle peuterspeelgroepen in Ooststellingwerf konden ouders een half uur voor einde langskomen om een deugdenspel te spelen.

Voorlezen
In de bibliotheek werd er voorgelezen aan kinderen van twee tot vier jaar. Flexkidz en voor Dag en Douw organiseerden ook activiteiten.

Week van de opvoeding
De Week wordt mede mogelijk gemaakt door het Nederlands Jeugd Instituut en het Ministerie van Welzijn, Sport en Gezondheid. Opvoeden doe je niet alleen, maar samen. Hand in hand met ouders of opvoeders, spelen ook de school, sportvereniging, buren, vrienden en familie een rol in de opvoeding van het kind. Zij vormen samen de omgeving waarin kinderen opgroeien en worden opgevoed. Hoe beter opvoeders en betrokken organisaties samenwerken en elkaar versterken, hoe beter het kind gezond, kansrijk en veilig kan opgroeien. De Week is een mooi moment om de handen ineen te slaan.

Week tegen eenzaamheid

In de week van 1 -8 oktober, zijn jongerenwerkers Ria Voskamp en Laura Brinkman met jongeren uit de gemeente Ooststellingwerf op bezoek geweest bij bewoners van Rikkingahof en Riemsoord. Het jongerenwerk organiseerde tijdens de week tegen eenzaamheid activiteiten met als doel om jongeren bewust te maken van wat eenzaamheid is en wat je voor elkaar kunt betekenen.

‘‘Wat vind u van mensen die een scheet laten in het openbaar’’?
Dat was één van de vragen uit het spel ‘de Kletspot’ die gesteld werd op woensdagmiddag tijdens een high-tea in de ‘De Kompaan’. Een aantal jongeren hebben met vijf deelnemers van de koffieclub, die normaal elke dinsdagochtend om 9:30 bij elkaar komen voor een kop koffie, genoten van een heerlijke high tea. Nadat iedereen zich voorgesteld had, vlogen de vragen over en weer. Ria Voskamp, jongerenwerker bij Stichting Scala, geeft aan dat allen ontzettend open en geïnteresseerd waren. ‘’Ontzettend mooi om te zien’’!

Spelletjes bij Rikkingahof & Riemsoord
Drie jongeren brachten tijdens de dagbesteding op donderdagmiddag een bezoek aan de ouderen in RIkkingahof. Onder het genot van lekkere oranjekoeken, aangeboden door bakkerij Jansen&Terpstra, heeft iedereen zich voorgesteld en werd het uur gevuld met het stellen van vragen aan elkaar.
De laatste bijeenkomst was vrijdagmiddag. Met ieder een bordspel onder hun arm gingen zes jongeren richting Riemsoord. Daar werden zij door 16 bewoners ontvangen. Marijke Westra begeleider bij Riemsoord vertelt: ‘‘Het contact ging zo makkelijk en vanzelf!’’ De jongeren schoven in tweetallen bij de ouderen aan tafel. Ondertussen werd iedereen van drinken en wat lekkers voorzien. Ganzenbord, Rummikub en Mens Erger Je Niet werden gespeeld. Bij de ene tafel wat sneller en strijdlustiger dan bij de ander. De middag werd afgesloten met een dilemma uit het spel de Kletspot: ‘‘Plakje kaas of blokje kaas? Allebei natuurlijk!’’ vertelt een bewoner van Riemsoord. Wat is er gelachen! Aan het eind van de middag zei één van de jongeren: ‘‘Leuk om die verhalen van vroeger te horen. Vooral hoe die dames vertelden over hun streken van vroeger. Super grappig!’’ Hetzelfde beaamt jongerenwerker Laura Brinkman: ‘‘Zo mooi om te zien hoe de jongeren de spellen uitlegden, hoeveel geduld ze hadden en hoeveel er écht gelachen is. Zeker voor herhaling vatbaar! De jongeren werden na afloop uitgenodigd voor een volgende keer.’’

Mocht je als jongere ook een idee hebben?

Regelmatig organiseert het Jongerenwerk activiteiten zoals een bingo voor bewoners van Riemsoord in Appletown. Kom eens langs in één van de jongerencentra ’t JOP, ’t Honk of Appletown. Volg het Jongerenwerk via Instagram: Scala_jongerenwerk of via Facebook: scala jongerenwerk en blijf op de hoogte van alles op het gebied van jongeren.