Pilot Welzijn op recept gestart per 1 oktober

Stichting Scala start met ondersteuning van Gemeente Ooststellingwerf een pilot om mensen met psychosomatische problemen die bij de huisarts komen met een medische klacht niet alleen de nodige medische hulp te geven. Maar daarnaast ook door te verwijzen naar welzijnsactiviteiten als iemand daar baat bij heeft. De gemeente vindt het een fantastisch initiatief dat Stichting Scala met deze pilot ervoor wil zorgen dat inwoners een gezonde leefstijl krijgen, verbeteren of behouden. Activiteiten waar je hierbij aan kunt denken zijn onder andere vrijwilligerswerk, sport en bewegen, samen eten of creatieve activiteiten. De pilot start met huisartsenpraktijk Claudia Visser uit Appelscha en De Brinkhof uit Oosterwolde.

Wethouder Volksgezondheid Esther Verhagen is erg blij met de pilot. ‘Met Welzijn op recept krijgt de huisarts een extra instrument in handen waarmee inwoners hun mentale en fysieke gezondheid kunnen verbeteren. Dit kan er in de toekomst aan bijdragen dat inwoners minder gebruik hoeven te maken van de, geestelijke, gezondheidszorg, zich over het algemeen gezonder voelen en hun sociale netwerk kunnen uitbreiden. Wij zijn blij dat Stichting Scala dit zo voortvarend oppakt.’

Eenzaamheid
Welzijn op recept sluit ook erg goed aan bij het thema eenzaamheid waar de gemeente extra op inzet. De psychosociale problemen waar mensen mee kampen, kunnen voortkomen uit eenzaamheid. Door een extra zetje in de rug te krijgen, in dit geval van de huisarts, om activiteiten met andere mensen te ondernemen, kan iemand zich minder eenzaam voelen.

Monitoren
Om de resultaten van de pilot goed te kunnen meten, wordt er een jaar lang gemonitord. Zo kan er goed in kaart worden gebracht of de verwijzing van de huisarts naar welzijnsactiviteiten ook effectief zijn.

Kom Erbij !

Wilt u andere mensen ontmoeten? Er eens even uit? Of iets leuks ondernemen?
Volgende week zijn er allerlei activiteiten om uit te proberen. Meer weten?
Kijk op de folder hieronder of loop even binnen bij Scala.

https://www.ooststellingwerf.nl/actueel/nieuws_42386/item/activiteiten-week-tegen-eenzaamheid_19864.html

 

 

Multiculti markt

Stellinghaven, bewonerscommissie Sawono en stichting Scala hebben gezamenlijk op 7 juli een multiculti markt georganiseerd. En hoe leuk was dat?

Verschillende culturen hebben zich gepresenteerd op deze dag. De gebruiken, klederdracht, maar vooral de culinaire hoogstandjes van het land kwamen aan bod. En het Vrijstatig Volkje heeft de muziek verzorgd. Dit gaf een extra dimensie aan de sfeer.

Iedereen was welkom en dat was goed te merken. De multiculti markt werd goed bezocht. Mede dankzij het prachtige weer. Naar schatting waren er zeker 100 bezoekers, het liep af en aan. De bezoekers waren oprecht geïnteresseerd in de gebruiken en gewoontes van het land. Er was veel wederzijds contact en dat brengt mensen echt dichter bij elkaar. De verschillende aanwezige culturen waren blij met de interesse en waardering. Het geeft een gevoel van erbij horen volgens de deelnemende culturen. En de bewoners van Stellinghaven hebben ook volop genoten volgens de werknemers van Stellinghaven. De bewoners spraken er een week later nog over.

Er waren ook sport en spel activiteiten voor de kinderen. Mooi om te zien dat een autochtone bewoner van Stellinghaven in een rolstoel het touw draait samen met een kind uit Eritrea bij het touwtje springen. Jong en oud, autochtoon en allochtoon. Dit is pas ontmoeten, samen leven en genieten.

Wij kijken terug op een geslaagde dag en een prima samenwerking tussen de verschillende organisaties. Wij gaan zeker vaker de samenwerking opzoeken. Samen sta je sterk en kan je veel bereiken voor de wijk en inwoners.

Onze dank voor al die mensen die zich vrijwillig hebben ingezet voor deze fantastische activiteit. Zonder jullie was dit nooit gelukt!

Stellinghaven, Sawono en Stichting Scala

Jaarverslag en Infographic Stichting Scala 2017

Het jaarverslag 2017 waarin de activiteiten van Scala in 2017 uitgebreid beschreven zijn staat op de website bij: Organisatie/ Publicaties
Met enige trots presenteren wij ook de korte informatieve versie in een zogenoemde infographic. In deze infographic kunt u in vogelvlucht zien en lezen wat Scala in 2017 gedaan heeft.
Graag meer informatie of vragen? Onze medewerkers staan u graag te woord! U kunt contact opnemen met een van onze medewerkers of MT-leden of Directie via het algemene nummer van Scala of via de mail: info@scala-welzijn.nl

Veel leesplezier!

Klantonderzoek onder ouders/verzorgers Peuterspeelgroepen: een mooie 7.8!

Net als vorig jaar is er een Klant Belevings Onderzoek gehouden onder alle ouders/verzorgers van peuters die de peuterspeelgroepen van Scala bezoeken.
Het onderzoek levert mooie rapportcijfers op. Ouders zijn vooral zeer tevreden over de pedagogisch medewerkers: de begeleiding en de aandacht die zij bieden. Ook de dit jaar gemaakte groepsapp per peuterspeelgroep is een schot in de roos.

Vorig jaar gaven de ouders ons een 7.7 en dit jaar een 7.8. Daarnaast is het aantal ouders dat ons aan anderen zal aanbevelen gestegen: de zogenoemde NPS score steeg van 38 naar 53!
Deze resultaten zijn een grote blijk van waardering voor onze pedagogisch medewerkers en de vrijwilligers op de peuterspeelgroepen. Wij zijn trots op onze collega’s die met veel enthousiasme en betrokkenheid hun werk uitvoeren!
Het onderzoeksrapport met alle resultaten en een infographic met de belangrijkste punten kunt u vinden bij Ouders en kinderen/ Peuterspeelgroepen/ Algemeen/ Publicaties

Graag meer informatie of vragen? Neem dan contact op met Mariëtte Bakker, leidinggevende of met Tineke van der Veen, coördinator peuterspeelgroepen via het algemene telefoonnummer 0516/567220 of per mail: mbakker@scala-welzijn.nl of tvanderveen@scala-welzijn.nl

Diplomafeest Stapprojecten 4 juli 2018

Er klonk luid applaus toen de deelnemers van de Stapprogramma’s woensdagmiddag 4 juli hun diploma in ontvangst namen. Na een periode van spelen en leren met de programma’s Instapje, Opstapje of Opstap was het voor 26 kinderen tijd voor een feestelijke afsluiting.
Wethouder Jongsma nodigde de kinderen uit naar voren te komen en reikte het diploma uit. Sommige kinderen durfden op het “opstapje” te klimmen en straalden van trots bij de felicitaties van de wethouder. Onder de aanwezigen in de zaal waren opa’s en oma’s, leerkrachten en pedagogisch medewerkers van de kinderen en enkele raadsleden.

Voorafgaand aan de diploma-uitreiking hebben de kinderen samen met hun vader of moeder deelgenomen aan een aantal activiteiten. Veel plezier was er tijdens de sport- en spelactiviteiten op het gras en bij het poppentheater Inkipinki. Fotograaf Marianne Peters verzorgde deze middag een mini fotoshoot voor de kinderen en hun ouders. Zo hebben zij een blijvende herinnering aan hun deelname aan de Stapprogramma’s.

Sinds 1996 zijn de Stapprojecten, uitgevoerd door Stichting Scala, een feit in de gemeente Ooststellingwerf. Opstapje is een tweejarige spel- en leerprogramma voor kinderen van 2-4 jaar waarbij ouders hun eigen kind, d.m.v. activiteiten, voorbereiden op de basisschool. Als voorloper op Opstapje kunnen kinderen vanaf 1 jaar deelnemen aan Instapje. Opstap is het programma voor kleuters die door de activiteiten worden voorbereid op groep 3. Wekelijks krijgen de gezinnen bezoek van één van de Stapmedewerkers die hen bij het uitvoeren van het programma ondersteunt. De Stapprogramma’s bestaan uit werkmateriaal met daarin verhaaltjes, liedjes en oefeningen waarmee de ouders samen met hun kind aan de slag gaan.

De kinderen zijn gebaat bij de individuele aandacht die ze thuis krijgen tijdens het werken aan Instapje, Opstapje en Opstap. Ze voelen zich zekerder op de peuterspeelgroep of school, omdat bepaalde activiteiten thuis al aan bod zijn geweest. Hun woordenschat wordt vergroot en scholen geven aan te merken dat de kinderen meer zelfvertrouwen krijgen en dat ze zich langer kunnen concentreren.

               

—————————————————————————————————————

Noot voor de pers:
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Annewieke Stoffer,
Leidinggevende bij Stichting Scala, onder telefoonnummer 0516-567220.

Diplomafeest VVE Thuis

Het was feest in De Kompaan! Afgelopen vrijdag, 29 juni, ontvingen 7 kinderen en hun vader of moeder het diploma van VVE Thuis.
Wethouder Jongsma nodigde de kinderen uit naar voren te komen en het diploma in ontvangst te nemen. Op de vraag “waar ga je dit mooie diploma ophangen?”, antwoordden de meeste peuters: “op mijn slaapkamer”. Vol trots en onder luid applaus van de aanwezigen, ontvingen de kinderen en hun ouder(s) het diploma en de VVE Thuis medaille.

Voorafgaand aan de uitreiking, hebben de kinderen samen met hun vader en moeder deelgenomen aan allerlei activiteiten in en om het gebouw. Veel plezier hadden de peuters bij het schminken: papa’s en mama’s werden versierd met mooie zonnetjes, bloemetjes en letters op hun armen. Buiten waren er stickers te verdienen bij een spelparcours, begeleid door een van de buurtsportcoaches van Scala. Tijdens een mini fotoshoot zijn de peuters samen met hun vader of moeder op de foto gezet, zo hebben zij een blijvende herinnering aan VVE Thuis.

Het diplomafeest was de afsluiting van een succesvolle pilot VVE Thuis op twee peuterspeelgroep locaties: ‘t Hummelhonk in Appelscha en ’t Kwetternest in Haulerwijk. Verdeeld over deze twee locaties hebben 13 ouders samen met hun peuter activiteiten en spelletjes uitgevoerd die aansluiten bij de VVE (Voor en Vroegschoolse Educatie) thema’s van de peuterspeelgroepen. De ouders hebben het afgelopen schooljaar deelgenomen aan 8 ouderbijeenkomsten. Zij ontvingen tijdens de bijeenkomsten een themaboekje met daarin activiteiten passend bij het thema van de peuterspeelgroep. VVE Thuis bestaat uit aantrekkelijke en stimulerende activiteiten, zoals praatplaten, spelbord, puzzel, boekjes, enz.

Door VVE Thuis ontstaat er een verbinding tussen de peuterspeelgroep en thuis waar zowel het kind als de ouder van kan profiteren. VVE Thuis bevordert de taal- en denkontwikkeling bij kinderen. Het accent ligt op het vergroten van de woordenschat doordat woorden die bij het thema horen zowel thuis als op de peuterspeelgroep aangeboden worden.

         

—————————————————————————————————————

Noot voor de pers:
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Annewieke Stoffer,
Leidinggevende bij Stichting Scala, onder telefoonnummer 0516-567220.

Avondvierdaagse Oosterwolde

Voor de derde keer op rij heeft in Oosterwolde de Avondvierdaagse plaatsgevonden. Tijdens de avonden konden inwoners, jong en oud, kiezen tussen routes van 2, 5 en 10 kilometer.

Onderweg boden tal van lokale ondernemers versnaperingen voor tijdens het wandelen. Ruim 30 vrijwilligers hebben in verschillende functies de avonden tot een succes gebracht. Met 550 deelnemers was de organisatie zeer tevreden, daarnaast waren de weersomstandigheden optimaal.
De Avondvierdaagse was tot 2016 jaren lang afwezig in Oosterwolde. Het buurtsportteam van Scala Welzijn heeft in samenwerking met de bewoners commissies van Oosterwolde een projectteam samengesteld die zich ontfermen over het wandelevenement. De organisatie verbetert zichzelf elk jaar met de ervaringen van afgelopen edities. Zo kon bijvoorbeeld dit jaar de digitale inschrijving goed gekoppeld worden aan het afhalen van de startbewijs op de startdag. Een ontwikkeling die voor zowel de deelnemer als voor de organisatie vlot en modern verloopt.

Avond4daagse van Oosterwolde telt 550 deelnemers (artikel Nieuwe Ooststellingwerver)

Oosterwolde – De derde editie van de Avond4Daagse van Oosterwolde telt 550 deelnemers. ‘Van te voren waren er zo’n 526 inschrijvingen, maar op de beginavond, maandag, kwamen daar nog zo’n dertig bij’, vertelt Cees Verboom van de organisatie.

‘Het verloopt allemaal voorspoedig en alle deelnemers hebben het goed naar hun zin. Het zijn ongeveer net zoveel deelnemers als vorig jaar.’ Dat aantal wijst uit dat de Avond4Daagse veel draagvlak heeft gecreëerd en continuïteit garandeerd.
Lokale ondernemers

Het is de derde keer dat de vierdaagse wordt gehouden.Verboom: ‘We krijgen veel steun van Oosterwolde Promotion en lokale ondernemers. Hierdoor kunnen we de wandelaars onderweg een versnapering geven en wat vertier bieden. Hierdoor kunnen wij de kosten drukken.’
Laagdrempelig

Tijdens de vierdaagse helpen zo’n dertig vrijwilligers mee, waarvan acht als verkeersregelaar. Door de twee voorgaande jaren, verloopt alles alsmaar gestroomlijnder. ‘Hadden we vorig jaar nog veel zoekwerk tijdens de aanmelding op de dag zelf, nu versturen we startnummers als aanmeldingsbevestiging. Dat is tijdens de startdag veel makkelijker zoeken’, zegt Verboom, die met de organisatie ook garant wil staan voor een laagdrempelige wandelvierdaagse. ‘We zetten niet alleen routes uit van vijf en tien kilometer, maar ook een ronde van twee kilometer. Zo is het toegankelijk voor jong en oud. Er loopt daardoor ook een hele groep van zorginstelling Talant mee en woensdag heel wat deelnemers van Rikkingahof. De bewoners in de rolstoel kunnen ook meedoen. Dat vinden wij erg belangrijk. Zo probeer je er voor iedereen wat van te maken.’

De Avond4Daagse heeft ook qua weer niks te klagen. De bewolking zorg ervoor dat de wandelaars het goed kunnen uithouden. Vorig jaar was het zonnig en hadden de lopers heel wat warmte te verstouwen.
Optocht

Woensdag is Rikkingahof de start- en finishplaats. Donderdag, op de vierde en laatste dag, wordt er gestart bij de Vrijheidshof. Tussentijds wordt er verzameld bij het Stellingwerf College, waarna er met een optocht naar de Stationsstraat wordt gelopen. Daarbij is ook het dweilorkest aanwezig en de lopers wandelen dan onder politiebegeleiding.