Startbijeenkomst Omgaan met jonge nieuwkomers

Als onderdeel van het activiteitenplan nieuwkomers dat Scala sinds januari 2018 in samenwerking met gemeente en andere instanties uitvoert, is er een bijeenkomst georganiseerd met als onderwerp “Omgaan met jonge nieuwkomers”. De deelnemers, werkzaam in de gemeente Ooststellingwerf, bestonden uit: leerkrachten en intern begeleiders basisonderwijs, medewerkers van Vluchtelingenwerk , pedagogisch medewerkers van kinderopvangorganisaties en peuterspeelgroepen, jeugdverpleegkundige van de GGD en een medewerker van Humanitas.
Terugblik
Op 23 mei heeft de Startbijeenkomst ‘omgaan met jonge nieuwkomers’ plaatsgevonden.
Marlies Greven en Piet Bakker van ‘De IJsvogel’ hebben een interactieve middag verzorgd.
Marlies heeft de groep al doende kennis laten maken met spelstimulering door middel van bewegingsversjes (ISBN/EAN: 978-94-90209-00-1). Een terughoudende en open houding was hierbij helpend. Vingerpoppetjes en Lego doen een beroep op het magisch denken en helpen bij het duiden van gevoelens en gedachtes van kinderen.

Piet is ingegaan op het belang van doe-taal aan de hand van de methode Total Fysical Responce.
De deelnemers hebben tijdens de bijeenkomst ervaren dat taal koppelen aan taal stress oplevert. Een Syrische stagiaire bij peuterspeelgroep Nijntje, heeft de groep voorgelezen in het Arabisch. Hierna kregen zij praktische opdrachten in een vriendelijke gebiedende wijs waarbij zij voorbeelden gaf. Op deze manier wisten de deelnemers wat te doen zonder de taal te begrijpen.
Ontwikkelingsbehoeften jonge nieuwkomers
De ontwikkelingsbehoeften van jonge nieuwkomers zijn onder andere: veilig voelen, gezien worden, een vertrouwde omgeving, begrepen worden, duidelijkheid en structuur, (samen) spelen, vriendjes maken, erbij horen, eigen werk goed doen, zelf doen en waardering.
Verdiepingstraining
Tijdens een verdiepingstraining, die zal plaatsvinden in het najaar van 2018, wordt verder ingegaan op het onderwerp Omgaan met jonge nieuwkomers.

Vacature (vrijwilliger) Maatje

Maatje worden in je eigen dorp?
Wil je dorpsgenoten afkomstig uit een ander land helpen om wegwijs te raken in je dorp? En hen helpen met het Nederlands? Dan hebben we een interessante vacature voor je!
Je helpt medelanders in je dorp om kennis te maken met jullie dorp en met wat er te doen is. Bijvoorbeeld door een wandeling te maken door je dorp of iemand mee te nemen naar activiteiten of verenigingen. Ondertussen maak je een praatje in het Nederlands.
We vragen van je dat je een positieve en behulpzame houding en instelling hebt.

Interesse?
Voor meer informatie kun je bellen, mailen of langskomen bij Stichting Scala bij Marleen v.d. Heijden.
Graag tot ziens!
Marleen v.d. Heijden
Stichting Scala, Steunpunt Vrijwillige Inzet
Moskampweg 3-5, Oosterwolde
T: 0516 567 220 / 06 46 13 46 18
E: mvanderheijden@scala-welzijn.nl

Leuke Kinderboeken in Zwerfboekenkist

De peutertjes wisten het wel: allemaal vonden ze een leuk boekje in de zwerfboekenkist. Een zwerfboek mag je mee naar huis nemen om te lezen. En na een poosje laat je het boek weer zwerven. Bijvoorbeeld in één van de drie zwerfboekenkisten in Oosterwolde, die vanochtend officieel gelanceerd werden.

Samen met de peuters van De Krullevaar las Bas van der Ven (directeur bestuurder bibliotheken Zuid Oost Friesland) een openingsgedicht over hoe leuk het is om samen te lezen. En om plaatjes te kijken. En om te praten over een verhaal. In de zwerfboekenkisten zit voor elk wat wils! Ook kun je er boeken van jezelf bij zetten. Dat vinden andere ouders en kinderen weer leuk.

Een zwerfboekenkist gebruik en vul je met elkaar. Ook in de voorbereiding hebben verschillende partijen samengewerkt. De kisten zijn gefinancierd door het LEJA, gemaakt door leerlingen van de Duisterhoutschool en gestickerd door de Vrouwengroep van Iedereen in Beweging (stichting Scala). Ook heeft BRUNA Oosterwolde enkele boeken gedoneerd.

De kisten staan op het Consultatiebureau Oosterwolde, bij De Kompaan (Friesland College, Vluchtelingenwerk en stichting Scala) en bij brede school MFS Oosterwolde Zuid. Ze zijn voor iedereen te gebruiken!

Oosterwolde krijgt drie zwerfboekenkisten

Oosterwolde – Oosterwolde beschikt vanaf maandag 28 mei over drie zwerfboekenkisten, gesitueerd op locaties waar veel ouders en kinderen komen.
Een zwerfboekenkist is een kist met zwerfboeken. Kinderen kunnen een zwerfboek uitkiezen om thuis te lezen; de perfecte ruilplek voor gelezen kinderboeken. Zo wordt het vrijetijdslezen gestimuleerd.
Er komen dergelijke kisten op het Consultatiebureau Oosterwolde, bij De Kompaan (Vluchtelingenwerk NN, Friesland College en Stichting Scala) en bij de Brede School MFS Zuid.
Tijdens de Kinderboekenweek, in het najaar van 2017, is de eerste zwerfboekenkist in gebruik genomen op locatie brede school MFS Oosterwolde Zuid. De tweede en derde zwerfboekenkist zijn inmiddels ook gevuld met mooie boeken voor alle leeftijden, tijd dus om de zwerfboekenkisten officieel te lanceren dus. Dat gebeurt op 28 mei tussen 9.15 en 9.45 uur op het consultatiebureau op Brink 1-102 in het dorp.
Onder toeziend oog van ouders en kinderen die het consultatiebureau bezoeken en in aanwezigheid en medewerking van peuters van peuterspeelgroep De Krullevaar, zullen de kisten feestelijk geopend worden door Bas van der Ven (directeur bestuurder bibliotheken Zuid-Oost Friesland). Iedereen is uitgenodigd om deze feestelijke opening bij te wonen.

Buurtbemiddeling Weststellingwerf van start!

Op woensdag 23 mei 2018 tekenden de gemeente, politie Fryslân, Woon Friesland, Scala Welzijn en Woningstichting Weststellingwerf een convenant voor het project buurtbemiddeling.
Met buurtbemiddeling helpen vrijwillige buurtbemiddelaars ruziënde buren om het contact te herstellen en te komen tot afspraken. Op die manier leveren we een bijdrage aan het prettig en veilig wonen in Weststellingwerf!