Professionals

Maatschappelijk werk biedt gespecialiseerde hulpverlening.

Maatschappelijk werk biedt woon/traject begeleiding en maatschappelijke ondersteuning aan cliënten met meervoudige problemen. Deze problemen liggen op meerdere gebieden, het is mogelijk een combinatie van; financiële problemen, woonproblemen (denk aan vervuiling/ hoarding), verslavingsproblemen, psychische problemen, cognitief en sociaal functioneren (het opbouwen en stabiliseren van een duurzaam sociaal netwerk.

De maatschappelijk werkers van Scala fungeren als vangnet voor mensen die in het verleden al verschillende vormen van hulpverlening hebben gehad maar toch in de problemen blijven zitten. Doordat de problematiek zich op meerdere gebieden afspeelt is een cliënt vaak het overzicht kwijt wat in de meeste gevallen de problemen versterkt (verslaving, sociaal, financiën). Hierdoor vormt zich een vicieuze cirkel.

Daarnaast is Maatschappelijk werk er voor mensen die hulp niet (meer) accepteren (bemoeizorg) maar wel zorg nodig hebben omdat ze een bedreiging voor zichzelf zijn of voor de omgeving bijv. ernstige verwaarlozing, dreigende dakloosheid, overlast gevend.

Doel: Samen met de cliënt kijken naar en benutten van mogelijkheden om te werken aan herstel (van eigen regie); het bevorderen van zelfredzaamheid en op comfortabele wijze te kunnen participeren in de samenleving.

Laagdrempelig: Elke werkdag is er van 9.30 tot 10.30 uur een inloopspreekuur in de Kompaan. Dit is voor zowel cliënten als burgers die vragen hebben, een gesprek willen of hun verhaal willen doen onder genot van een kopje koffie. Met een ieder is er een moment om mee in gesprek te gaan.
Samenwerking: Integrale samenwerking met zowel VNN (fact) als GGZ(fact), beide hebben een werkplek binnen Scala. Directe contacten met gebiedsteam, politie, woningbouw, Gemeente, bewindvoering/KBNL, dagbesteding, vrijwilligerswerk, sociale activering en opbouwwerk. Er wordt nauw samengewerkt met instanties en personen die betrokken zijn bij de cliënten.

Maatwerk: We bieden gespecialiseerde zorg (BEG2). Er wordt gekeken naar wat de cliënt nodig heeft. Het aantal uren en de duur van de begeleiding door de maatschappelijk werkers aan de cliënten verschilt, dit is afhankelijk van de ernst van de situatie, de mate waarin de cliënt de vaardigheden oppakt en in de praktijk brengt. Tijdens de begeleiding zien we regelmatig dat cliënten periodes kennen waarin het redelijk/ goed gaat en periodes waarin  ze weer afglijden. Het is vaak een lange weg. De begeleiding is er op gericht om in (zeer) kleine stapjes resultaten te behalen. Het is een kwetsbare groep die al veel teleurstellingen ervaren hebben in hun leven.

Team: We hebben een team bestaande uit mannelijke en vrouwelijke maatschappelijk werkers binnen Scala, allemaal met hun eigen specialisme en aandachtsgebied.  Ons kantoor is gevestigd in Oosterwolde, maar we zijn werkzaam in Ooststellingwerf. De maatschappelijk werkers gaan veelal op huisbezoeken maar er vinden ook gesprekken plaats binnen Scala in het gebouw de Kompaan.

 

Tim van Dalfsen (maatschappelijk werker) – 06-51525998
Hanneke Wessels (maatschappelijk werker) – 06-52011433
Chris Broersma (maatschappelijk werker) – 06-21829176
Monica Zwerver (maatschappelijk werker) 06-29089888
Mariëtte Bakker (leidinggevende maatschappelijk werk scala) – 06-46134623

 

                                                  
Tim van Dalfsen                                                                             Hanneke Wessels

 


Chris Broersma