Algemeen

Welzijn in Ooststellingwerf

Stichting Scala is een brede welzijnsinstelling met name werkzaam in de gemeente Ooststellingwerf. Scala is een non profit instelling zonder winst oogmerk. De stichting heeft een Anbi status. We werken met zo’n 60 beroepskrachten aan allerlei activiteiten die het welzijn in Ooststellingwerf bevorderen. In peuterspeelgroepen, in buurten, in brede scholen, in jongerenruimtes, en ook gewoon op straat. We ondersteunen het vrijwilligerswerk, bemiddelen bij burenruzies, bevorderen het bewegingsonderwijs op scholen, ontwikkelen samen met bewoners (sport)activiteiten  en ondersteunen de ontwikkeling van kinderen. We brengen mensen letterlijk en figuurlijk (weer) in beweging. We ondersteunen mensen bij het (zelf) oplossen van problemen. We werken samen met velerlei organisaties en  instanties en niet te vergeten met grote inzet van vrijwilligers en bewoners zelf! Zo werken we gezamenlijk aan welzijn in Ooststellingwerf!

Actief in andere gemeenten

In de gemeente Zuid West Fryslân voeren we Opstapje en Opstap uit. In de gemeente Noordenveld ondersteunen we de peuterspeelzalen en de kinderopvang bij de Voor- en Vroegschoolse Educatie. In de gemeente Opsterland voeren wij Buurtbemiddeling uit. Deze activiteiten doen we in opdracht van deze gemeenten.

Organisatiestructuur

Stichting Scala heeft een Raad van Toezicht bestaande uit maximaal 7 leden.  De Raad van Toezicht werkt volgens de gouvernance code van Sociaal Werk Nederland en is lid van de Vereniging Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ).  De huidige Raad van Toezicht bestaat uit zes leden, die allen in de gemeente Ooststellingwerf wonen en/of werken. De leden van de Raad van Toezicht hebben expertise op diverse terreinen van welzijn, zorg, wonen en financiën.

De huidige Raad van Toezicht bestaat uit:

   • Eva Vrolijk, Haule, voorzitter
   • Rick Sterk, Oosterwolde, vice-voorzitter
   • Gerard Habes, Oosterwolde, lid
   • Cynthia van Zandbergen-van den Heuvel, Appelscha, lid
   • Marian Rosema, Oosterwolde, lid
   • Cobie Akkerman, Oosterwolde, lid
   • Bart Lenting, Oosterwolde, lid

   

 • Stichting Scala wordt bestuurd door de directeur bestuurder, Hester Plomp. Zij wordt daarin bijgestaan door het managementteam bestaande uit:
    • Jenny Stuivenberg, leidinggevende
    • Mariëtte Bakker, leidinggevende
    • Henk Dekker, leidinggevende
    • Albertien Zeinstra, staffunctionaris P&O

  Jenny StuivenbergMariëtte Bakker

  Henk Dekker   Albertien Zeinstra

   


  Hester Plomp (directeur bestuurder)

  Contact gegevens:

  Stichting Scala
  Moskampweg 3-5
  8431 GB Oosterwolde
  Postbus 8, 8430 AA Oosterwolde
  Tel. 0516-567220
  info@scala-welzijn.nl

  Anbi: RSIN nr: 008573621
  KVK nr: 41002866