Peuterspeelgroep Berend Botje is vier dagen per week open. De dagen en openingstijden zijn: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 08.30 – 14.00 uur. Het is een peuterspeelgroep waar ook VVE aangeboden wordt. Peuters kunnen vanaf 2,5 jaar deel nemen aan VVE. Er wordt met het Piramideprogramma gewerkt. De dagindeling is volgens het Piramide systeem ingedeeld en vrij gestructureerd.

Dagindeling

De kinderen worden tussen 08.30 – 08.45  uur gebracht, mogen dan vrij spelen en bijvoorbeeld een puzzeltje maken met de ouders. Om 09.15 uur wordt er gezamenlijk opgeruimd waarna de groep in twee kringen opgesplitst wordt en begint de activiteit van die ochtend. Dit noemen we de exploratiekring waarin een thema wordt besproken/uitgediept. Tijdens deze eerste kring eten we fruit en drinken we wat, dit geeft u mee aan uw peuter. Daarna is er ruimte voor een creatieve activiteit en één op één begeleiding. Dit noemen we tutoring. Tot 11.30 uur wordt er een werkje gemaakt of vrij gespeeld. We ruimen samen op en tussen 11:30 -12:30 uur lunchen we met elkaar. Uw peuter eet en drinkt wat u meegeeft. Hierna wordt een verhaaltje voorgelezen, een bewegingsactiviteit gedaan en/of gezongen. De bewegingsactiviteit kan binnen of buiten plaatsvinden. Uiteraard is er ook ruimte om uit te rusten. Dit noemen we een rustmoment. Voordat de peuters weer worden opgehaald is er ruimte voor een activiteit uit het thema waar we die weken mee werken. We sluiten de dag af in een kring en om 14:00uur komen de ouders en verzorgers de peuters weer ophalen.

Ondersteuning op de groep

De groepen worden begeleid door twee gediplomeerde pedagogisch medewerkers en eventueel een vrijwilliger en/ of een stagiaire. Op Berend Botje werken de volgende pedagogisch medewerkers: Inge van der Meulen, Karin Brinksma en Jurrien Pothoven.

Oudercommissie

De speelgroep heeft een oudercommissie die hand en spandiensten verzorgt op de speelgroep, zoals bijvoorbeeld het organiseren van ouderavonden, het Sint – en kerstfeest en de laatste schooldag. Ook draagt de OC zorg voor extra activiteiten die extra inkomsten binnen brengen.

Locatie

De peuterspeelgroep van Oldeberkoop is gehuisvest in een Multi functioneel gebouw genaamd Mejander. Dit MFA heeft een sportaccomodatie, de brandweer is er gehuisvest en de MFA heeft een dorpshuisfunctie.

Inschrijven en andere formulieren

Wilt u uw peuter aanmelden, gegevens wijzigen? Of heeft u vragen over wat u gaat betalen aan ouderbijdrage? U leest het hier.