Verenigingsondersteuning.

Om zoveel mogelijk bewoners in beweging te laten komen werken de buurtsportcoaches samen met sportverenigingen in de dorpen. Soms gaan we alleen in gesprek en geven we adviezen. Deskundigheidsbevordering is een voorbeeld. Maar ook “ledenwerving” of hoe maak je promotie voor een activiteit die je hebt georganiseerd? “Gedrag langs de lijn” is ook een thema waar veel positieve reacties op komen. Hoe maken we supporten nog leuker!

U bent aan zet!

Vakbekwame mensen kunnen de verenigingen helpen met bijvoorbeeld het geven van trainingen. Daarvoor werken we met Mbo/Hbo stagiaires en vrijwilligers. Ziet u als vereniging mogelijkheden of heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met ons op.