Voor volwassenen

Wanneer we zeggen dat bewegen gezond en leuk kan zijn trappen we een open deur in. Toch is dit niet voor iedereen zo vanzelfsprekend. Dit kan onder andere te maken hebben met het aanbod, beschikbare tijd of de financiële situatie. Soms weet men simpelweg niet waar en hoe te beginnen.

Vanuit het buurtsportwerk proberen wij voor iedereen in de gemeente de drempel om tot bewegen te komen zo laag mogelijk te krijgen en te houden. Dit gebeurt onder andere door een passend aanbod te creëren of door vraag en aanbod op elkaar aan te laten sluiten.

Voor mensen die een beweegdrempel ervaren is er een fitness-uurtje.
Hier kunnen mensen zelf in beweging komen of terecht voor beweegadvies op maat.