Samen zoeken naar een oplossing

Eltsenien kin wolris te meitsjen krije mei irritaasjes of ruzje mei buorlju. Faak begjinne de yrritaasjes mei lytse dingen. Der kinne yrritaasjes wêze oer bygelyks ;hurde muzyk, stank, bern, hûnegeblaf of in ferkeard parkearde auto. Troch der net mei elkoar oer te praten kin der ruzje ûntstean.
Bytiden rinne de konflikten út de hân en moat sels de polysje of wenningboufereniging yngripe. Lit ‘t net safier komme en skeakelje buertbemiddeling yn!

Ergernissen, irritaties of ruzie met uw buren? Het komt regelmatig voor. Het kan gaan om een opeenstapeling van relatief kleine voorvallen: geluidsoverlast, rommel, in de directie omgeving of een meningsverschil over het parkeren van auto’s in de straat.

Als u er samen niet uitkomt, dan kunt u een buurtbemiddelaar inschakelen. Hij/zij is onpartijdig, denkt mee en probeert een oplossing te zoeken. Buurtbemiddeling is kosteloos.  Voor meer informatie over de Buurtbemiddeling kunt u contact opnemen met onze coördinator via 0516 – 56 7 220 of 06 – 54 35 08 55. Mailen kan ook naar: buurtbemiddeling@scala-welzijn.nl.

Buurtbemiddeling Opsterland zoekt vrijwilligers!

Om ons teams uit te breiden zijn we op zoek naar vrijwilligers die goed kunnen luisteren, vragen kunnen stellen en een positieve benadering hebben.
Wij bieden een training in Buurtbemiddeling en er zijn regelmatig teambijeenkomsten met andere bemiddelaars. Uiteraard staat er tegenover de onkosten een vergoeding. Buurtbemiddelaar worden? Neem dan contact op met de coördinator via 06 – 54 35 08 55.