Ooststellingwerf in beweging

Ooststellingwerf in beweging stimuleert inwoners van de gemeente Ooststellingwerf  (meer) te gaan bewegen door  sport en beweegactiviteiten. Er zijn vijf zogenoemde buurtsportcoaches actief in Ooststellingwerf. Naast het organiseren van activiteiten en evenementen ondersteunen buurtsportcoaches diverse organisaties waaronder ook sportverenigingen.

Buurtsportteam Oosterwolde

Drie buurtsport coaches zijn verantwoordelijk voor sporten op buurt en- dorpsniveau. Zij ondersteunen en/of begeleiden sportactiviteiten voor bewoners in samenwerking met activiteitenwerkgroepen of bewonerscommissies. Deze werkgroepen bestaan uit vrijwilligers in wijk of dorp. Om een structureel activiteitenaanbod op te kunnen zetten, is de inzet van activiteitenwerkgroepen onmisbaar. Daarnaast houden twee buurtsportcoaches zich bezig met de ondersteuning van het bewegingsprogramma in het basisonderwijs. Zij ondersteunen bij het maken van beweegplannen en organiseren en coördineren de naschoolse sport activiteiten.

Activiteiten in wijk of buurt

In de dorpen zijn enquêtes gehouden. Hierin werd gevraagd aan bewoners welke activiteiten zij graag in hun omgeving georganiseerd zien. Deze zogeheten buurtscans hebben veel informatie, nieuwe activiteiten en niet onbelangrijk, veel vrijwilligers opgeleverd.   Zo namen in een kinderrijke omgeving 150  kinderen tussen de zes en twaalf jaar deel aan een straatvoetbal toernooi. In een woonzorgcentrum werd gevraagd om hometrainers. Nu kunnen bewoners en andere ouderen onder begeleiding fietsen in het woonzorgcentrum.  Tien volwassenen leerden zwemmen. En in een buurt waar kiezen voor sport  lastig  was, werd gedurende het hele jaar combi-sport georganiseerd. Volwassenen kunnen om de vier weken een andere sport proberen.

Samenwerking

De buurtsportcoaches werken onder andere samen met onderwijs, bewonerscommissies en bewonersverenigingen, met zorginstellingen , met het jongerenwerk,  met (sport)verenigingen en natuurlijk met de gemeente. Ook met de buurtsportcoaches van de buurgemeenten Weststellingwerf en Opsterland wordt samengewerkt.  Daarbij zijn vrijwilligers onmisbaar! Met z’n allen maken we bewegen voor iedereen mogelijk!

Blijf digitaal in beweging met buurtsport

De buurtsportcoaches hebben een YouTubekanaal. Hier kun je handige video’s bekijken om vanuit huis te sporten. Volg buurtsport op Facebook, Instagram en abonneer op het Youtube: BuurtsportOoststellingwerf

Iedereen mag bewegen

Je wilt als ouder dat je kind mee kan doen. met een excursie, met sport, met school. Samen voor alle kinderen helpt met sportschoenen, een schoolreisje of contributie als daar even geen geld voor is. Want kinderen die sporten zijn gezonder en maken nieuwe vriendjes. Muziekles helpt kinderen om hun creativiteit te ontwikkelen. En samen naar school kunnen fietsen, maakt dat je erbij hoort.

Als ouder en/of verzorgen kun je een aanvraag starten op www.samenvoorallekinderen.nl. Zij zorgen dat de aanvraag bij de juiste organisatie terecht komt. Wanneer je er niet uitkomt kun je contact opnemen met Scala via 0516 – 56 7220 of via buurtsport@scala-welzijn.nl om een afspraak te maken met een medewerker die je helpt bij het invullen.

Volwassenenfonds

Ook voor volwassenen in de gemeente Ooststellingwerf is er nu de mogelijkheid om te sporten wanneer de financiële middelen niet toereikend zijn. Voor vragen over de mogelijkheden van het aanvragen van dit gemeentelijke Volwassenenfonds kunt u contact opnemen met Marleen Reenders van stichting Scala via: mreenders@scala-welzijn.nl.