We hebben elkaar nodig om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Scala volgt daarin de maatregelen vanuit de Rijksoverheid. De adviezen en maatregelen om het virus maximaal te controleren zijn tot en met 28 april van kracht. Scholen blijven tot na de meivakantie gesloten.
U kunt ons bereiken op het algemene nummer: 0516 – 56 72 20.

Hieronder meer informatie over onze verschillende locaties:

In de Kompaan
De Kompaan is niet toegankelijk voor cliënten, deelnemers en externe relaties tot in ieder geval 28 april. Deze maatregel is genomen om het risico van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Scala wil de gezondheid van haar cliënten, deelnemers, vrijwilligers, stagiaires en medewerkers zo goed mogelijk waarborgen. Daarom treffen we een aantal voorzorgsmaatregelen:
Eén van die maatregelen is dat Scala uit voorzorg besloten heeft om alle activiteiten per direct stil te leggen tot 28 april 2020.
Dat geldt ook voor alle groepsbijeenkomsten; koffieclub, IIB-activiteiten, Ouder en Kind ochtenden, wandelochtend etc.
Alle persoonlijke afspraken, zowel op kantoor of als huisbezoek, zijn geannuleerd. Telefonische afspraken gaan wel door. Het kan zijn dat uw persoonlijke afspraak wordt omgezet in een telefonische afspraak. Als dat zo is, dan wordt u daarvan op de hoogte gebracht. Het zal helaas niet mogelijk zijn om alle persoonlijke afspraken om te zetten in een telefonische. Wij vragen daarvoor uw begrip. Scala beseft dat de bovengenoemde maatregelen onaangenaam voor u kunnen zijn, maar in het belang van uw en onze gezondheid willen we gezien de situatie rondom corona geen onnodige risico’s nemen.

Naast de activiteiten van Scala zijn Vluchtelingenwerk en Friesland College ook gevestigd in de Kompaan.  Ook zij zetten hun activiteiten in De Kompaan stop tot in ieder geval 28 april. Raadpleeg hun websites voor meer informatie.

Jongerensozen en de bus
Appletown, ’t Honk, ’t JOP en de jongerenbus blijven gesloten tot in ieder geval 28 april 2020. Wel gaan de jongerenwerkers de straat op. Volg hen via Instagram: jacky_jongerenwerk en laura_jongerenwerk

Peuterspeelgroepen
De peuterspeelgroepen zijn gesloten tot in ieder geval 8 mei. Werkt u in een cruciaal beroep? Dan heeft u mogelijk recht op kinderopvang. Neem dan contact op met Scala via: 0516 – 56 72 20. Bekijk ook deze pagina met veelgestelde vragen over coronavirus en de kinderopvang.

Neem ook onderstaande maatregelen goed in acht
– Was de handen regelmatig;
– Hoest en nies aan de binnenkant van de elleboog;
– Gebruik papieren zakdoeken;
– Geen handen schudden;

Meer informatie?
Scala blijft telefonisch bereikbaar op: 0516 56 72 20.
Met vragen over het coronavirus kunt u terecht bij het publieksinformatienummer 0800-1351.
Of kijk op de website van het RIVM:
www.rivm.nl/coronavirus/covid-19 of van de www.ggdfryslan.nl/coronavirus