Samen zoeken naar een oplossing

Eltsenien kin wolris te meitsjen krije mei irritaasjes of ruzje mei buorlju. Faak begjinne de yrritaasjes mei lytse dingen. Der kinne yrritaasjes wêze oer bygelyks ;hurde muzyk, stank, bern, hûnegeblaf of in ferkeard parkearde auto. Troch der net mei elkoar oer te praten kin der ruzje ûntstean.
Bytiden rinne de konflikten út de hân en moat sels de polysje of wenningboufereniging yngripe. Lit ‘t net safier komme en skeakelje buertbemiddeling yn!

Ergernissen, irritaties of ruzie met uw buren? Het komt regelmatig voor. Het kan gaan om een opeenstapeling van relatief kleine voorvallen: geluidsoverlast, rommel, in de directie omgeving of een meningsverschil over het parkeren van auto’s in de straat.

Als u er samen niet uitkomt, dan kunt u een buurtbemiddelaar inschakelen. Hij/zij is onpartijdig, denkt mee en probeert een oplossing te zoeken. Buurtbemiddeling is kosteloos.  Voor meer informatie over de Buurtbemiddeling kunt u contact opnemen met Gitty Verhoef.

Buurtbemiddeling Opsterland zoekt vrijwilligers!

Dubbel klik op onderstaande afbeelding om de flyer in groter formaat te kunnen lezen: