NESCIO

‘Ik weet het niet’

‘Ik weet het niet’ is de Latijnse vertaling van het woord NESCIO. Soms lopen mensen vast. Ze hebben zoveel problemen/tegenslag dat problemen elkaar versterken. Het wordt steeds moeilijker om het hoofd boven water te houden. Om hulp te vragen is misschien lastig, maar biedt wel mogelijkheden.

Een eerlijke situatieschets en de mogelijkheden om het -gezamenlijk- op te lossen.

Maatschappelijk werkers van Nescio helpen. De situatie van de cliënt wordt goed bekeken, er wordt duidelijk weergegeven hoe zwaar de situatie is. Maar bovenal worden er concrete oplossingen gezocht. Met een cliënt wordt er gekeken waar ondersteuning nodig is en hoe zij een beroep kunnen doen op hun eigen netwerk. Waar nodig en mogelijk wordt geprobeerd banden met familie of vrienden te herstellen. Als de cliënt bij verschillende instanties bekend is, wordt er een effectieve manier van helpen gezocht. We zorgen zo nodig voor woonbegeleiding en ondersteunen zoveel mogelijk op maatschappelijk gebied.

Wilt u zelf hulp of wilt u graag dat wij iemand anders helpen?

Soms zoeken mensen zelf contact met Scala, vaker zijn er mensen in hun omgeving die constateren dat hulp echt noodzakelijk. Omdat de cliënt een gevaar voor zichzelf of de omgeving kan gaan vormen. ‘Vertrouwen krijgen en zelfredzaamheid bevorderen’ zijn de doelen die door de cliënt en Scala worden ondersteund. Heeft u intensieve hulp nodig of kent u iemand die niet meer in staat is om zelfstandig problemen op te lossen? Neemt u dan contact op met Scala. Ook het gebiedsteam of instanties kunnen mensen die hulp nodig hebben doorverwijzen.

InloopSpreekuur Bij De Kompaan (achteringang Scala) is er op elke werkdag tussen 09.30 en 10.30 uur waar cliënten zonder afspraak kunnen komen voor een kopje koffie, een praatje of om vragen te stellen aan de maatschappelijk werkers.

Tot slot Nescio biedt actieve begeleiding, ook bemoeizorg; wij geven niet vlug op. Onze insteek is positief, maar realistisch. Er wordt altijd gekeken naar de omgeving waarin de cliënt zich begeeft en/of woont.