Maandag, Woensdag en Vrijdag inloop tussen 09:30 en 10:30 uur bij de Kompaan (achteringang Scala).

Elke dag hebben de maatschappelijk werkers inloop bij het gebouw  de Kompaan, waar iedereen zonder afspraak kan komen voor een kopje koffie, een praatje of om vragen te stellen aan één van de maatschappelijk werkers.

Maatschappelijk werk van Scala gaat uit van wat mensen kunnen en willen.

Maatschappelijk werkers van Scala helpen. Jouw situatie wordt goed bekeken. Heb je bijvoorbeeld problemen op het gebied van verslaving, heb je geen woning of vind je het lastig om je woning op orde te houden, heb je financiële problemen, problemen met werk/studie of ervaar je problemen op psychisch vlak? Dan gaan we samen stap voor stap op zoek naar de juiste oplossing(en). Er wordt gekeken waar je ondersteuning bij nodig hebt en wie daarvoor nodig zijn. Hierbij kan je denken aan je eigen familie, vrienden of buren. Maar dit kunnen ook andere instanties zijn zoals verslavingszorg, woningbouw, geestelijke gezondheidszorg, de Gemeente en/of  het Gebiedsteam.

Wil je zelf hulp of wil je graag dat wij iemand anders helpen?

Ben je zelf iemand die een steuntje in de rug kan gebruiken of ken je iemand waarbij het steuntje in de rug ontbreekt? Neem gerust contact op met Scala. Ook het gebiedsteam of instanties kunnen mensen die hulp nodig hebben doorverwijzen naar de maatschappelijk werkers van Scala.
Dan kan er vervolgens samen gekeken worden waar je tegen aan loopt en hoe de maatschappelijk werkers je daarbij kunnen helpen.