Schroom niet!

Het Digi-Taalhuis helpt mensen die moeite hebben met bijvoorbeeld lezen, schrijven, rekenen en werken met de computer. In Fryslân zijn er in verhouding veel laaggeletterden; 12 % van de inwoners tussen de 16 en 65 jaar. In het Digi-Taalhuis vinden zij begeleiding op maat.

Ook als u als taalvrijwilliger aan de slag wil gaan kunt u contact met ons opnemen.