Het Friesland College  is gevestigd in gebouw De Kompaan.

Zij verzorgen onder andere het inburgeringstraject.
Als u de Nederlandse taal kent, voelt u zich sneller thuis in Nederland. U komt makkelijker in gesprek met bijvoorbeeld uw buren, op school, bij de huisarts en op het werk. Ook hebt u meer kans op (vrijwilligers) werk of het volgen van een opleiding. Tijdens het inburgeringstraject leert u Nederlands lezen, spreken en schrijven. Ook leert u hoe we in Nederland met elkaar omgaan.

Nederlandse taal en rekenen

Hebt u moeite met lezen en schrijven? Weet u niet hoe het zit met de d’s en t’s? Vindt u het lastig om met uw inkomen uit te komen? Friesland College  Extra, de School voor Volwasseneneducatie biedt u verschillende opleidingen en cursussen om u te ontwikkelen op het gebied van Nederlandse taal en rekenen.

www.frieslandcollege.nl