Vluchtelingenwerk in de Kompaan

Vluchtelingenwerk Noord Nederland wil voor haar doelgroep een doorgaande leef- en leerlijn mogelijk maken, van aankomst in Nederland tot toekomst en zelfstandigheid. Daarbij is ondersteuning nodig:

  • tijdens de asielprocedure op juridisch gebied;
  • tijdens het integratieproces bestaat deze uit maatschappelijke begeleiding en ondersteuning bij inburgering en arbeidsparticipatie;
  • als de toekomst niet in Nederland ligt, hebben onze medewerkers de expertise om (uitgeprocedeerde) asielzoekers te adviseren bij het maken van eigen keuzes tijdens het proces van terugkeer;
  • verschillende projecten van VWNN dragen bij aan deze doorgaande leef- en leerlijn.

Alle activiteiten zijn zoveel mogelijk gericht op voorlichting en empowerment om de zelf regie van onze klanten te versterken.