Samen gaan we ervoor.

In Oosterwolde is de opbouwwerker samen met de dorpencoördinator, de woningcorporaties en de politie actief om bewonerscommissies te ondersteunen met als doel de sociale cohesie in de buurt, wederzijds respect en het benoemen van gezamenlijke belangen te bevorderen.  De opbouwwerker werft, stimuleert en motiveert vrijwilligers voor diverse werkgroepen en ondersteunt de activiteiten van deze werkgroepen .

Heeft u ondersteuning nodig bij het realiseren van activiteiten?

De opbouwwerkers maakt deel uit van het Kernteam Aandachtsgebieden.  Ook de enthousiaste  vrijwilligers van het  Repair Café weten voor vragen de opbouwwerker te vinden en rekent De VGAO op ondersteuning van de opbouwwerker bij het vormgeven van haar activiteiten. De inzet van de opbouwwerker  is vooral gericht op leefbaarheid,  participatie en activering van inwoners. Vroegtijdig signaleren en preventief te kunnen handelen. Voor informatie kunt u contact opnemen.