Samen gaan we ervoor.

In Oosterwolde zijn de opbouwwerkers samen met de dorpencoördinator, de woningcorporaties en de politie actief om bewonerscommissies te ondersteunen met als doel de sociale cohesie in de buurt, wederzijds respect en het benoemen van gezamenlijke belangen te bevorderen.  De opbouwwerkers werven, stimuleren en motiveren vrijwilligers voor diverse werkgroepen en ondersteunt de activiteiten van deze werkgroepen .

Heeft u ondersteuning nodig bij het realiseren van activiteiten?

De opbouwwerkers maken deel uit van het Kernteam Aandachtsgebieden.  Ook de enthousiaste vrijwilligers van het weten voor vragen de opbouwwerker te vinden en rekent De Dorpskamer op ondersteuning van de opbouwwerker bij het vormgeven van haar activiteiten. De inzet van de opbouwwerkers zijn vooral gericht op leefbaarheid,  participatie en activering van inwoners. Vroegtijdig signaleren en preventief te kunnen handelen. Voor informatie kunt u contact opnemen.