Tussen Wal en Schip is een fonds dat als doel heeft om financiële ondersteuning te bieden aan de inwoners van de gemeente Ooststellingwerf bij schrijnende of onredelijke situaties die niet op een andere manier zijn op te lossen. 

Bevindt u zich op dit moment in een financiële noodsituatie en komt u er niet uit?
Neem dan telefonisch contact op met maatschappelijk werker Annelies Bol via: 06 25 26 73 59.
Zij zal de procedure aan u uitleggen en beoordelen of uw situatie passend is voor het fonds.
Als uit het telefonisch contact blijkt dat het fonds passend is voor u dan volgt er een uitnodiging voor een gesprek en kan er een aanvraag gestart worden. 

Na het indienen van een aanvraag nemen de commissieleden van het fonds deze anoniem in behandeling. U hoort binnen vier weken of uw aanvraag is goedgekeurd. Mocht dit niet het geval zijn dan kan de maatschappelijk werker van Stichting Scala u adviseren en eventueel warm doorverwijzen naar andere hulp waar u gebruik van kunt maken.

Ontstaan van Fonds Tussen Wal en Schip
Het Fonds ‘Tussen Wal en Schip’ is op 11 april 2023 aangekondigd door Sandra Korthuis, waarnemend burgemeester, de dag waarop zij afscheid nam van haar ambt. Het fonds is ondergebracht bij stichting Scala. In maart 2023 ondertekenden Sandra Korthuis, die toen waarnemend burgemeester was en Erik Giethoorn, directeur bestuurder van Scala hiervoor een schenkingsovereenkomst. Het coördineren van de aanvragen wordt gedaan door maatschappelijk werker Annelies Bol van stichting Scala. Zij heeft nauw contact met de onpartijdige commissieleden Marian Jager (voorzitter), Sil van den Berg en Rensina van der Velde. 

Doneren
Iedereen kan een bijdrage leveren voor dit fonds. Als iemand voor meerdere jaren wenst te doneren dan is Scala bereid om met de schenker een schenkingsovereenkomst af te sluiten.
Donaties zijn welkom op de bankrekening van Scala: NL66 RABO 0349 9731 21 onder vermelding van ‘Tussen Wal en Schip’.

Vragen?
Neem contact op met Annelies Bol via 06 – 25 26 73 59