Ergernissen, irritaties of ruzie met uw buren? Het komt regelmatig voor. Het kan gaan om een opeenstapeling van relatief kleine voorvallen: geluidsoverlast, rommel, in de directie omgeving of een meningsverschil over het parkeren van auto’s in de straat. Als u er samen niet uitkomt, dan kunt u buurtbemiddeling inschakelen. Getrainde vrijwilligers luisteren naar uw verhaal, zijn onpartijdig en denken met u mee. Buurtbemiddeling is kosteloos. Een kort interview met vrijwillige buurtbemiddelaar Peter Groenhof (64) uit Oosterwolde.

Hoe ben je terecht gekomen als vrijwillige buurtbemiddelaar bij Scala?
‘‘Ik zag bij de gemeente een folder liggen over buurtbemiddeling. Ik heb daarna contact gezocht met de coördinator Buurtbemiddelingen zo is het balletje gaan rollen. Na drie weken volgde ik een korte cursus. Daarna mocht ik samen met een ervaren buurtbemiddelaar mee naar mijn eerste case.’’ 
Scala voet Buurtbemiddeling uit in Ooststellingwerf, Opsterland en Weststellingwerf. Hieronder kunt u in de grafieken de wijze van aanmelden en het aantal aanmeldingen in de verschillende gemeenten bekijken:

Peter is nu anderhalf jaar vrijwillig buurtbemiddelaar: ‘‘Wij gaan altijd met twee buurtbemiddelaars op afspraak langs bij buur a en bellen daarna spontaan aan bij buur b. Het is altijd de vraag of je bij buur b naar binnen mag. Wanneer dit mag en buren elkaar na het derde gesprek in de ogen kijken…en zeggen dat ze hun best gaan doen…Ja dat geeft voldoening!’’

Bij buurtbemiddeling kunnen de emoties soms hoog oplopen, dat weet Peter ook. ‘‘Je maakt soms emotionele gesprekken mee, daar moet je tegen kunnen. Wij geven beide partijen de kans om hun kant van het verhaal te vertellen. Soms lopen de gemoederen zo op dat ik wel eens moet inbreken om er tussen te komen. Dat moet je kunnen en willen, het komt ook wel eens voor dat mensen bij hun standpunt blijven. Je kunt dan het beste de folders met informatie achterlaten en op een later punt weer terug komen.’’

Waar we met Buurtbemiddeling aan werken:
•             het herstellen van de onderlinge communicatie,

  • het bevorderen van wederzijds respect,
  • het benoemen van gezamenlijke belangen,
  • Komen tot afspraken die voor beide partijen aanvaardbaar zijn.

Buurtbemiddeling werkt stap voor stap en niet sneller of verder dan u zelf wilt of kunt. Alle informatie blijft vertrouwelijk. Soms blijken een of twee stappen al voldoende te zijn om een oplossing te vinden.

  • We kregen 76 aanmeldingen binnen: 29 uit Ooststellingwerf, 14 uit Weststellingwerf en 33 uit Opsterland.
  • Van de zaken die in behandeling zijn genomen, werd 67% positief afgesloten, 23% niet opgelost en 10% is nog in behandeling.
  • We hebben 13 complexe zaken aangenomen, waarvan 3 in Opsterland, 7 in Ooststellingwerf en 3 in Weststellingwerf. Daarnaast waren er 3 meerpartijenzaken, waarvan 2 in Opsterland en 1 in Ooststellingwerf. Ook waren er 2 casussen tussen een bewoner en een bedrijf, waarvan 1 in Opsterland en 1 in Weststellingwerf.
  • De meeste klachten gingen over geluidsoverlast. Op de tweede plaats kwam pesten, treiteren, schelden, roddelen, lastig vallen, verstoorde relatie. Op de derde plaats tuin/buitenproblemen.
  • Er zijn in 2019 3 nieuwe vrijwilligers geworven en opgeleid, uit elke gemeente een. 1 vrijwilliger heeft door drukte pauze genomen en hoopt over een paar jaar weer actief te zijn. Per saldo waren er eind 2019 19 gecertificeerde buurtbemiddelaars actief.
  • Er was regelmatig contact met verwijzers zoals gemeente, politie en woningcorporatie over het afstemmen en doorverwijzen van zaken. 

Scala-Welzijn voert buurtbemiddeling uit volgens de landelijke richtlijnen van het CCV (centrum voor criminaliteitspreventie en veiligheid).