VVE Thuis: samen spelen en ontdekken

Als vader of moeder wil je het allerbeste voor je kind. Het is dan ook belangrijk dat je eigen visie over opvoeding en de ideeën daarover aansluiten bij de visie van de peuteropvang waar je kind naartoe gaat. De peuterspeelgroepen van Scala bieden kinderen een plek waar zij zich spelenderwijs optimaal kunnen ontwikkelen. Ouders zijn hierin een onmisbare schakel. De pedagogisch medewerkers van de peuterspeelgroepen zetten zich in om ouders te betrekken bij hetgeen er op de peuterspeelgroep gebeurt. Het programma VVE Thuis is hier een mooi voorbeeld van. Tijdens een kopje koffie vertellen de ouders van Jinthe (3) over hoe zij VVE Thuis ervaren in combinatie met de peuterspeelgroep. Aafke (31) en Tjeerd (32) wonen samen met hun dochter Jinthe in Haulerwijk. Tjeerd werkt in Almelo in de wereld van de elektrotechniek en Aafke werkt als verpleegkundige. Tjeerd en Aafke brengen Jinthe twee dagdelen naar peuterspeelgroep ’t Kwetternest in Haulerwijk.

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met VVE Thuis?
‘‘De pedagogisch medewerker stelde voor om mee te doen aan het programma VVE Thuis.’’ vertelt Aafke. Tjeerd vult aan. ‘‘Wij hadden al eens positieve verhalen gehoord over VVE Thuis van vrienden die dit weer van hun vrienden hadden gehoord. Ik ben zelf niet zo creatief en ik wilde wel weten hoe ik mijn dochter kon stimuleren en ondersteunen.’’ Aafke: ‘‘Jinthe bezoekt twee dagdelen per week de peuterspeelgroep. Vanwege mijn werk ben ik overdag vaker thuis en die tijd wil ik graag met mijn dochter besteden. Door VVE Thuis ben je bezig met de peuterspeelgroep, maar je bent ook samen en hebt tijd voor elkaar.’’ Tjeerd: ‘‘Door VVE Thuis hebben wij ook een betere band met de peuterspeelgroep.’’

VVE Thuis
‘‘Het is een programma voor ouders met kinderen in de leeftijd van 3 t/m 6 jaar. Ouders worden door dit programma meer betrokken bij de ontwikkeling van hun kind en dat bevordert de stap naar de basisschool.’’ Vertelt Margreet Plazier, één van de VVE Thuis medewerkers bij Scala. Eens in de zes weken komen verschillende ouders, nadat ze hun peuter naar de groep hebben gebracht, bij elkaar in een lokaal voor een VVE Thuis bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomsten laat Margreet Plazier voorbeelden zien waarmee je op een simpele manier je peuter kunt voorbereiden op de basisschool. Bij de wisselende thema’s horen passende boekjes, mappen en andere spullen die de ouders mee krijgen en mogen behouden. Tryntsje Rozenberg, een van de pedagogisch medewerkers van ’t Kwetternest is ook aanwezig tijdens de ouderbijeenkomsten. Zij vertelt en laat ouders zien wat hun peuter met het thema doet op de peuterspeelgroep. Thuis kunnen ouders dan aan de slag met spelletjes, knutselactiviteiten, liedjes, en bewegingen. Er is tijdens de bijeenkomst ook ruimte voor vragen als: ‘‘Ik vind het lastig om met mijn kind te spelen, hoe doe ik dat? of hoe moedig ik mijn kind aan?’’ 

Wat vinden jullie als ouders belangrijk?
‘‘Dat we Jinthe samen kunnen opvoeden. We gaan dan ook zoveel mogelijk samen naar de maandelijkse VVE ‘les’ in ‘t Kwetternest. Wij vinden het belangrijk dat Jinthe zelf de wereld kan ontdekken. Er zijn zeker wel regels bij ons thuis, maar daaromheen geven we haar de vrijheid en ruimte om zelf te ontdekken.’’ vertelt Aafke.

Waarom hebben jullie gekozen voor ’t Kwetternest?
‘‘Het is fijn dat Jinthe alvast kan wennen aan de school, die zit in hetzelfde gebouw in het dorp waar we ook wonen. Zo komt ze alvast een beetje in het ritme van hoe de dag straks verloopt.’’ zegt Aafke. Tjeerd vult aan: ‘‘Wij vinden het sociale aspect ook belangrijk. Natuurlijk speelt ze ook met andere kinderen zoals oudere neefjes en nichtjes of wanneer ze naar de opvang gaat maar wij vinden het belangrijk dat ze op de peuterspeelgroep met haar leeftijdsgenootjes kan spelen. Met deze leeftijdsgenootjes maakt ze straks ook de stap naar de basisschool. Door de kinderopvangtoeslag blijft de peuterspeelgroep voor ons ook betaalbaar.’’ Aafke vertelt: ‘‘Op de peuterspeelgroep leert ze grenzen aan te geven. Het is ook fijn om contact te hebben met andere ouders met kinderen in dezelfde leeftijd. Wij worden ook goed op de hoogte gehouden door middel van de WhatsApp groep.’’

Cijfers Peuterspeelgroepen

Wat spreekt het meest aan van het VVE Thuis programma?
‘‘De praktische kant spreekt mij erg aan, het uitdiepen van een verhaal bijvoorbeeld. Zo pak ik graag een praatplaat en vraag ik Jinthe wat ze precies ziet: welke kleuren, welke vormen… Wanneer ik eerder een verhaal vertelde uit een boekje was dat anders. Ik heb geleerd om naast het verhaal de plaatjes meer uit te diepen dankzij VVE Thuis. Omdat de VVE Thuis thema’s aansluiten op de thema’s van de peuterspeelgroep vertelt Jinthe ook over wat ze daar doen.’’ vertelt Aafke.
Tjeerd vult aan: ‘‘Je krijgt een kortere lijn met de peuterspeelgroep en ik weet nu hoe ik creatief bezig kan zijn samen met Jinthe.’’ Aafke: ‘‘Je hebt twee visies, die van jezelf en die van de peuterspeelgroep. Het is belangrijk om samen op één pad te komen en dat het iets oplevert voor Jinthe. Door VVE Thuis heb ik meer qualitytime met mijn dochter én bereid ik haar goed voor op de basisschool.’’

Klantbelevingsonderzoek  2019

Klik op de afbeelding om het klantbelevingsonderzoek 2019 te openen.

Hieronder kunt u een aantal reacties vinden uit het klanttevredenheidsonderzoek uit 2019:

”Er is altijd een heldere en duidelijke communicatie van de leiding naar de ouders toe. Als je problemen ervaart wat betreft je kind, wordt er tijd voor je vrij gemaakt. Ons kindje vindt het erg fijn om naar de peuterspeelgroep te gaan.”

”Tijd nemen voor de kinderen met afscheid nemen”

”Het enthousiasme van de medewerkers en het laten thuis voelen van het kind. Ze geven mij het gevoel dat ik met een gerust hart mijn kind achterlaat en naar huis kan gaan.”

”Het betrekken van de ouders bij de dagen dat hun kind naar school gaat. Tijdens de lunch komen er foto’s op de app-groep binnen, leuk om dit aan tafel te bespreken met je kind. Iets wat ze vooral moeten blijven voortzetten.”

Klik hier voor meer informatie over VVE Thuis. Meer informatie over onze peuterspeelgroepen kunt u uiteraard vinden op onze website.
Op de hoogte blijven van alles rondom Het Jonge Kind? Dat kan via de Facebookpagina Scala Het Jonge Kind