De maatschappelijk werkers van Scala zetten zich dagelijks in voor mensen met meervoudige problemen. Zij helpen mensen met verslavingsproblemen, psychische problemen maar ook bij hording, vervuiling en financiële problemen. Om hulp te krijgen is er een indicatie nodig vanuit het Gebiedsteam. De maatschappelijk werkers hebben als doel om samen met de cliënt te kijken naar en het benutten van mogelijkheden om te werken aan herstel en het bevorderen van zelfredzaamheid. Cliënten Sjane Vertel (61) en Bert Leef(56) vertellen over hun ervaringen.
In verband met de privacy zijn cliëntnamen gefingeerd.

Sinds wanneer krijg je hulp van maatschappelijk werk?
Sjane: ‘‘De afgelopen twee jaar krijg ik hulpverlening vanuit maatschappelijk werk. Ik was alcoholverslaafd, depressief en kwam bijna mijn huis niet meer uit. Het is niet de eerste keer dat ik hulp krijg van instanties. Sinds mijn puberteit heb ik al spanningen, die dronk ik altijd weg met een wijntje. Voordat ik bij Scala kwam twee jaar geleden, dronk ik dagelijks een fles wijn. Deze haalde ik bij verschillende supermarkten, zodat het niet op zou vallen hoeveel ik dronk. Mijn buurvrouw trok uiteindelijk aan de bel en samen namen we contact op met de huisarts die mij doorverwees naar het Gebiedsteam.’’
Bert: ‘‘Ik loop al zestien jaar bij maatschappelijk werk. Dit begon destijds toen mijn vader overleed, ik gleed af en mijn baas, destijds werkte ik bij Friki, stuurde mij naar Scala. Later raakte ik in de financiële problemen en ik zat niet goed in mijn vel.’’

Bemoeizorg
Maatschappelijk werk is er voor mensen die hulp niet (meer) accepteren maar wel zorg nodig hebben omdat ze een bedreiging voor zichzelf zijn of voor de omgeving bijvoorbeeld ernstige verwaarlozing, dreigende dakloosheid, overlast gevend.

Hoe ziet de hulpverlening er uit?
Sjane: ‘‘In het begin wilde ik niks weten van het Gebiedsteam en het maatschappelijk werk, ik belde af of liet ze voor een dichte deur staan. Maar ze hebben doorgezet en stonden toch elke week voor de deur om hulp te bieden. Vanwege mijn verslaving werd er geadviseerd om naar de VNN (Verslavingszorg Noord Nederland) te gaan, hier was ik al mee bekend en ik wilde daar niet weer naar toe. Na de overdracht vanuit het Gebiedsteam kwam maatschappelijk werk wekelijks om mij al pratend te helpen om van mijn verslaving af te komen. Mijn vaste lasten en mijn weekgeld verliepen toen al via de Kredietbank, maar het maatschappelijk werk hielp mij wel om formulieren in te vullen voor bijvoorbeeld kwijtschelding. Nu komt Hanneke Wessels, (maatschappelijk werker bij Scala) één keer in de twee weken langs bij mij en helpt mij om structuur te houden. We hebben het dan over hoe het gaat, zij hielp mij om vrijwilligerswerk te vinden en ze helpt mij bij het maken van afspraken.’’
Bert: ‘‘Ze komen elke week langs en helpen mij bij mijn post, maar ook wanneer mijn ov-chipkaart opgewaardeerd moet worden en af en toe gaan we boodschappen doen.’’

Samenwerking
Zoals je hierboven kunt opmaken werkt het maatschappelijk werk nauw samen met het Gebiedsteam, zij melden de cliënten aan en stellen een indicatie op. Onze ketenpartners VNN en GGZ hebben ook een werkplek bij Scala. Daarnaast werkt het maatschappelijk werk samen met de bewindvoerders, kredietbank Noord-Nederland, huisartsen, de gemeente en woningcorporaties. Met woningcorporatie Actium is ‘Proefwonen Actium en Scala’ tot stand gekomen. Actium stelt 5 woningen per jaar beschikbaar aan Scala om te huren, wij onderverhuren deze woningen aan mensen zonder vaste woon- of verblijfplaats. Begeleiding en huisvesting kan dan worden gecombineerd. 

Krijg je naast hulp van maatschappelijk werk ook andere hulp?
Sjane: ‘‘Via mijn huisarts volg ik een E-help zelfhulpprogramma Therapieland waarbij ik digitaal contact heb met de praktijkondersteuner GGZ van de huisarts. Ik beantwoord vragen en de praktijkondersteuner reageert daarop. Verder start ik binnenkort met revalideren vanwege mijn neurologische aandoening.’’
Bert: ‘‘Mijn vaste lasten worden beheert door budgetbeheer van het KBNL (Kredietbank Nederland). Dit is al zo sinds ik een schuld kreeg die niet door mijzelf kwam. Nu krijg ik €60,- weekgeld en daar kan ik prima boodschappen van doen.’’

Hoe ziet je dag er uit?
Sjane: ‘‘Tot voor kort werkte ik in de kringloopwinkel, maar drie dagdelen werken werd mij te veel, ik kreeg daar spanningen van. Nu ga ik graag bezig in de tuin en hoop ik na mijn revalidatie weer nieuw vrijwilligerswerk te vinden. Ik haal mijn kracht uit mijzelf en uit mijn kinderen.’’
Bert: ‘‘Op dit moment ga ik vijf ochtenden in de week met de bus naar mijn werk. Ik werk momenteel in Drachten bij Caparis. Ik heb momenteel ook een aantal poezen en een hond van 19,5 die ik verzorg.’’

Hoe zie je de toekomst tegemoet?
Sjane: ‘‘Het is voor mij nu de tijd om aan mezelf te werken en ik heb geleerd om voor mezelf op te komen. Ik heb ook lichamelijke klachten, daar ga ik mee aan de slag. Ik heb vanbinnen nog wel veel pijn, dit komt ook door het verleden. Ik hoop dat ik dit in de toekomst een plekje kan geven.’’
Bert: ‘‘Vorig jaar kreeg ik op 26 april een bypass en ik ben ook twee keer gedotterd. Dankzij Ellen, een oud maatschappelijk werker, leef ik nog want ik had al een tijdje pijn op mijn borst en zij drong er op aan om naar de dokter te gaan. Ik heb geleerd om contact te zoeken met maatschappelijk werk wanneer ik niet goed in mijn vel zit. Dit zal ik in de toekomst blijven doen.’’

Cliënttevredenheidsonderzoek en ZRM
Het jaarlijkse cliënttevredenheidsonderzoek geeft een beeld van hoe cliënten over de begeleiding denken, en waar maatschappelijk werk zich in kan ontwikkelen. Er kwam een rapportcijfer uit van 8.4. Afgelopen jaar zijn er 13 cliënten positief uitgestroomd van de in totaal 53 cliënten. 
Twee keer per jaar wordt de Zelfredzaamheids-matrix ingevuld door cliënten. Deze geeft aan hoe zelfredzaam een cliënt is op verschillende levensgebieden. Zo kunnen de maatschappelijk werkers de progressie/stagnatie beter monitoren.

Wil je nog iets kwijt?
Sjane: ‘‘Ik hoop dat mensen dit artikel lezen en wanneer iemand zelf in zo’n soort situatie zit, de moed krijgt om ook hulp te zoeken. Je ziet bij mij aan de buitenkant niet dat het af en toe slecht gaat ook omdat ik nu alles redelijk op de rit heb. Maar ik zou nog niet zonder de hulp kunnen, zij zijn een stok achter de deur, een soort familie, maar dan anders.’’
Bert: ‘‘Ik heb veel gezichten gezien door wisselingen bij Scala maar zij zijn wel een steun in de rug, een soort stok achter de deur. Ik zou in een zwart gat vallen zonder maatschappelijk werk.’’