De toename van het aantal nieuwkomers in de gemeente Ooststellingwerf en de daarmee samenhangende vraag naar afstemming, aansluiting en nieuwe ontwikkelingen voor deze doelgroep, is de reden geweest van het in leven roepen van het Platform nieuwkomers. Een platform waarin gedeeld wordt, dilemma’s besproken en acties en lijnen uitgezet worden. Het activiteitenplan nieuwkomers is in nauw overleg met de gemeente en deelnemende organisaties van het Platform, tot stand gekomen. Vanuit het plan, wat in januari 2018 is opgezet zijn er onder andere:

 • verdiepingstrainingen geweest over hoe om te gaan met jonge nieuwkomers
 • binnen de Stapprogramma’s is er maatwerk geleverd
 •  er zijn spel- en opvoedgroepen georganiseerd
 • op scholen zijn er tutoren die nieuwkomers helpen
  Voor volwassenen zijn er binnen Scala verschillende projecten opgezet in 2019 zoals de:
 • Zwemlessen
 • Maatjesproject
 • Vrijwilligerswerk
 • Fietslessen en
 • Sleutelpersonen

Sleutelpersonen kunnen breed ingezet worden in de gemeente. De ervaring leert dat een sleutelpersoon niet alleen hulp kan bieden bij gesprekken tussen professional en statushouder, maar dat een sleutelpersoon daarnaast ook een belangrijke adviserende rol heeft als het gaat om culturele aspecten in omgang met nieuwkomers. Hieronder stellen de sleutelpersonen zich voor:

Nesrin Amien, 36
Mijn naam is Nesrin en ik woon met mijn man en onze twee kinderen van 4 en 6 in Oosterwolde. Ik volg op dit moment een opleiding aan de Friese Poort in Sneek om pedagogisch medewerker te worden. Hiervoor loop ik drie dagen stage bij peuterspeelgroep De Krullevaar. Net als alle andere sleutelpersonen vindt ik het belangrijk om mensen te helpen die de Nederlandse taal moeilijk vinden.
Talen: Arabisch en Koerdisch

Kidus Davit,33 jaar
Ik woon met mijn vrouw en onze tweeling van zes in Haulerwijk. Ik volg op dit moment een studie om tweedegraads wiskundeleraar te worden aan de NHL Stenden in Leeuwarden. Ik wil graag iets bijdragen aan de Eritrese gemeenschap in Nederland want door de taal worden zij soms beperkt. Door mijn hulp als sleutelpersoon leren nieuwkomers ook meer over de Nederlanders en vice versa.
Talen: Amharik, Tigrinia


Yonas Gherlasse, 31 jaar
Op dit moment volg ik aan het Friesland College in Leeuwarden een ICT studie op niveau vier. Ik heb een bijbaantje bij de Albert Heijn in Oosterwolde. Ik ben sleutelpersoon omdat ik het leuk vind om anderen te helpen. Toen ik zelf in Nederland kwam was de taal voor mij erg moeilijk en ik miste een contactpersoon. Nu ben ik de contactpersoon.
Talen: Tigrinia


Mustafa Hussein, 53

Ik woon samen met mijn vrouw in Oosterwolde met onze drie kinderen. Ik ben op dit moment werkloos maar ik wil graag mensen helpen met de taal. Ik zie dat mensen moeilijkheden ervaren wanneer ze bijvoorbeeld naar de huisarts of de gemeente gaan. Een sleutelpersoon die de routes kent kan hun wegwijs maken.
Talen: Arabisch en Engels


Hendrin Mohamad, 31
Ik ben benaderd om sleutelpersoon te worden door een pedagogisch medewerker van Scala die al bij ons over de vloer kwam. Ik zag dit wel zitten omdat ik weet wat de mensen meemaken wanneer ze bijvoorbeeld een brief van de gemeente krijgen en niet goed weten wat daar in staat. Op dit moment woon ik met mijn man en drie dochters van 3,6 en 8 in Oosterwolde. Ik zit op school om mijn Nederlandse taal nog meer te verbeteren en ben bezig met mijn rijbewijs. Als ik die heb dan ga de kappersopleiding doen.
Talen: Arabisch en Koerdisch

Meerdere Sleutelpersonen van Scala hebben de basistraining ‘Sleutelpersonen Gezondheid Statushouders’ afgerond. Hierdoor hebben zij nieuwe kennis opgedaan over de gezondheidszorg in Nederland en weten ze nieuwkomers goed over dit onderwerp voor  te lichten. In februari 2020 reist een nieuwe groep sleutelpersonen drie dagen af naar Utrecht om het certificaat te gaan behalen.

De training is met succes afgerond en de sleutelpersonen Ali Soltanifar, Mustafa Husein, Hendrine Mohamad hebben het certificaat ontvangen. In Friesland zijn er inmiddels zeven sleutelpersonen die deze training van stichting Pharos hebben afgerond en andere nieuwkomers helpen. De trainer van de groep kijkt terug op een geslaagde training met veel sterke deelnemers. Alle sleutelpersonen zijn inmiddels opgenomen in onze interactieve landkaart, zie www.pharos.nl/kaart-sleutelpersonen.

Inloopspreekuur
Elke dinsdagmiddag van 15.00 uur tot 16.00 zijn er bij Scala sleutelpersonen aanwezig die kunnen helpen om vragen te beantwoorden en wanneer mogelijk u door te verwijzen naar de juiste instantie.