Hans Verhaar (74) is vijftien jaar geleden, na een scheiding, vanuit het westen naar Appelscha verhuist. Hij ging hardlopen bij de lokale loopvereniging maar al snel was hij de oudste en daardoor kon hij de rest niet meer bijhouden. Hans zijn zus is overleden en die woonde dichtbij, in Groningen. Hij vertelt: ‘‘Ik kwam erachter dat ik het moeilijk vond om alleen te zijn en mijn kinderen wonen niet om de hoek. Ik had steeds meer behoefte aan een praatje, om mijn sociale contacten uit te breiden, en toen belde Ria.’’

Uit onderzoek blijkt dat vergroting van welzijn en welbevinden een positieve invloed heeft op de gezondheid; een duurzaam effect op de kwaliteit van leven, waardoor mensen minder gebruik hoeven te maken van zorg. Hans: ‘‘Ik heb nu door de koffieclub meer contacten, iets meer invulling en we gaan binnenkort met elkaar naar een decemberconcert.’’

Welzijnscoaches
Marleen van der Heijden, coördinator van Welzijn op Recept: “Een huisarts of praktijkondersteuner bespreekt met de mensen de mogelijkheid van Welzijn op Recept. Als mensen dit willen, dan wordt dit doorgegeven aan Scala. Een van de vier welzijnscoaches maakt dan een afspraak. Het versterken en aanspreken van de eigen kracht staat voorop. Door praktische invulling nemen mensen actief het heft in handen.’’ legt Marleen uit. Welzijnscoach Ria Voskamp vult aan: ‘‘We helpen mensen die in een moeilijke fase van hun leven zitten en die iets willen veranderen in de manier om daarmee om te gaan. Dit kunnen zowel jongeren als ouderen zijn.’’

Er waren 13 deelnemers in 2019


Samenwerking
Welzijn op Recept is in 2019 gestart in samenwerking met Huisartsenpraktijk De Brinkhof in Oosterwolde ne Huisartsenpraktijk Appelscha. 

Rekening houden met iemands onmogelijkheden
Baukje: ‘‘Ik had zelf al eens gebeld met een organisatie om te vragen naar mogelijkheden in het vrijwilligerswerk. De stap om ook daadwerkelijk naar de organisatie toe te gaan en het vertrouwen te hebben dat er rekening gehouden wordt met mijn (on)mogelijkheden was er alleen niet. Met hulp van de welzijnscoach is dit nu wel gelukt.’’

Deelnemers geven aan dat ze zonder Welzijn op Recept de welzijnsactiviteiten niet hadden gevonden of er niet naar toe waren gegaan.

Zorgprofessionals
“Verandering is het moeilijkste dat er is,” geeft huisarts van Essen aan, huisarts bij Huisartspraktijk de Brinkhof in Oosterwolde “maar een kleine verandering kan al een groot effect geven. Welzijn op Recept ondersteunt mensen bij veranderingen in hun leefstijl en geeft ze waar nodig steun en een zetje over de drempel. Hierbij wordt altijd contact gehouden met de deelnemer, zodat ook teruggekoppeld wordt hoe een activiteit bevalt en of de activiteit past.’’

Van eerstelijns- naar nuldelijnszorg en van individueel naar collectief

Hoe werkt het?
Je krijgt Welzijn op Recept mee van je huisarts en de huisarts informeert de welzijnscoach hierover. De welzijnscoach maakt binnen een week een afspraak met jou voor een gesprek. Samen bekijk je welke welzijnsrecepten bij jou passen. Dit kunnen activiteiten zijn op het gebied van recreatie, contacten, belangenbehartiging, sport en bewegen. Praktijkondersteuner Jitske Smid van Huisartsenpraktijk Appelscha: ‘‘De welzijnscoaches hebben veel kennis van de sociale kaart en alles wat er georganiseerd wordt in de gemeente. Het is prettig om hier naar door te kunnen verwijzen, omdat mensen zo concreter geholpen kunnen worden.’’ Na het gesprek meld je je, soms samen met de welzijnscoach, aan voor een activiteit en kijkt of het bevalt. Na een tijdje bespreek je met de welzijnscoach hoe het gaat en of er andere stappen nodig zijn.

Hans: ‘‘Ik denk dat veel alleenstaande ouderen net als ik wel eens eenzaam zijn en moeite hebben om hun dag in te vullen. Ik dans nu 1x in de week de foxtrot en daar is vaak live muziek bij, muziek daar houd ik van.’’