Donderdag 7 september was er in het kader van de Week van de Alfabetisering in bibliotheek Oosterwolde een bijeenkomst Laaggeletterdheid en Digi-Taalhuis. Raadsleden, betrokkenen en belangstellenden waren aanwezig om het programma bij te wonen. Burgemeester Oosterman opende met het Vliegenmepperspel de Taalmeter, waarmee in de gemeente Ooststellingwerf gestart wordt.

De genodigden werden welkom geheten door Bas van der Ven, directeur-bestuurder van de bibliotheek. Khokky Mahmou, een trouwe bezoekster van het Digi-Taalhuis deelde haar verhaal met het publiek. Daarna nam Burgemeester Oosterman, ambassadeur van het Digi-Taalhuis, het woord. Voor de Rotary was ruimte in het programma ingebouwd, omdat zij een gift overhandigden aan het Digi-Taalhuis. Met deze gift ondersteunt de Rotary het werk van het Digi-Taalhuis. Afsluitend deelden betrokken organisaties rake klappen uit tijdens het hilarische Vliegenmepperspel (zie foto).

De laaggeletterdheid onder 16 tot 65 jarigen ligt in de gemeente Ooststellingwerf met 13% tot 16% iets hoger dan het landelijk gemiddelde (12.2%). Ten opzichte van de Provincie Fryslân (13.4%) kent de gemeente Ooststellingwerf een vergelijkbaar tot iets hoger aandeel laaggeletterden (onderzoek Partoer).
Om te kijken wie taalondersteuning kan gebruiken, wordt in de gemeente Ooststellingwerf per september de taalmeter aangeboden. De taalmeter is ontwikkeld door Stichting Lezen en Schrijven. De taalmeter wordt aangeboden aan alle mensen die een uitkering aanvragen en een opleiding hebben tot MBO 2. De taalmeter wordt in het Digi-Taalhuis in de bibliotheek ingevuld. Dat duurt ongeveer 15 minuten.

De taalmeter is geen examen, geen toets. Je kan niet zakken of slagen en de uitslag heeft geen gevolgen voor het recht op een uitkering. Het is een hulpmiddel om te kijken of iemand taalondersteuning kan gebruiken . Als de uitslag is dat iemand taalondersteuning kan gebruiken, dan kijkt de taalcoördinator samen met de diegene die de taalmeter heeft ingevuld naar wat diegene zou willen leren. Dat kan bijvoorbeeld zijn: beter leren op de computer, beter met de administratie omgaan, of beter leren lezen.
De mensen van het Digi-Taalhuis hopen dat mensen met behulp van de taalmeter ervaren dat ze meer kunnen dan ze dachten. En dat ze trots worden op alles wat ze geleerd hebben.

   

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Esther Oskam, Domeinspecialist
Digi-Taalhuis | Digitale Bibliotheek | Mediacoach | Voortgezet Onderwijs
Werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag & vrijdag
Quadoelenweg 29b ● 8431 LN Oosterwolde ● Tel: 0516 – 512075 ● www.bzof.nl