Anke Visser (Directeur CIOS, onderdeel van het Friesland College) en Hester Plomp (directeur bestuurder Scala) hebben op 20 december een handtekening gezet onder een samenwerkingsovereenkomst tussen beide organisaties. Met deze bekrachtiging van 10 jaar intensieve samenwerking wordt een volgende stap gezet richting een opleidingscluster voor stagiaires van het Friesland College. Dit betekent dat meerdere stagiaires van verschillende opleidingsrichtingen en uitstroomprofielen in een cluster worden ondergebracht en op meerdere terreinen en bij diverse organisaties werkzaam kunnen zijn. Het gaat daarbij om 1e,2e en 3e jaarsstudenten. Studenten zijn daarbij in de praktijk aanwezig en de theorie die zij krijgen sluit aan bij de ervaring die opgedaan wordt in de praktijk. Scala verzorgt de stagebegeleiding

Eind 2016 is een begin gemaakt met het inventariseren van de behoefte onder de basisscholen, zorginstellingen en sportverenigingen in de gemeente Ooststellingwerf.
Met de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst beginnen de organisaties met een cluster CIOS studenten waarbij de intentie is om uit te groeien naar een complete praktijkroute.

Op dit moment zijn er al 8 stagiaires . Zij ondersteunen en voeren activiteiten uit op scholen, bij de naschoolse activiteiten, vakantieactiviteiten en in wijken en buurten.

De ondertekening vond plaats onder toeziend oog van delegaties van zowel het Friesland College (CIOS) als Scala alsmede stagiaires, deelnemers aan de wandelgroep en namens de stuurgroep Buurtsport wethouder Sierd de Boer.

Deze intensivering van de samenwerking is een verrijking voor de studenten, voor het Friesland College en Scala, betrokken organisaties maar zeker ook voor de inwoners van Ooststellingwerf. Leergierige studenten die met veel enthousiasme meer activiteiten voor meer inwoners mogelijk maken.