Op woensdag 23 mei 2018 tekenden de gemeente, politie Fryslân, Woon Friesland, Scala Welzijn en Woningstichting Weststellingwerf een convenant voor het project buurtbemiddeling.
Met buurtbemiddeling helpen vrijwillige buurtbemiddelaars ruziënde buren om het contact te herstellen en te komen tot afspraken. Op die manier leveren we een bijdrage aan het prettig en veilig wonen in Weststellingwerf!