Als onderdeel van het activiteitenplan nieuwkomers dat Scala sinds januari 2018 in samenwerking met gemeente en andere instanties uitvoert, is er een bijeenkomst georganiseerd met als onderwerp “Omgaan met jonge nieuwkomers”. De deelnemers, werkzaam in de gemeente Ooststellingwerf, bestonden uit: leerkrachten en intern begeleiders basisonderwijs, medewerkers van Vluchtelingenwerk , pedagogisch medewerkers van kinderopvangorganisaties en peuterspeelgroepen, jeugdverpleegkundige van de GGD en een medewerker van Humanitas.
Terugblik
Op 23 mei heeft de Startbijeenkomst ‘omgaan met jonge nieuwkomers’ plaatsgevonden.
Marlies Greven en Piet Bakker van ‘De IJsvogel’ hebben een interactieve middag verzorgd.
Marlies heeft de groep al doende kennis laten maken met spelstimulering door middel van bewegingsversjes (ISBN/EAN: 978-94-90209-00-1). Een terughoudende en open houding was hierbij helpend. Vingerpoppetjes en Lego doen een beroep op het magisch denken en helpen bij het duiden van gevoelens en gedachtes van kinderen.

Piet is ingegaan op het belang van doe-taal aan de hand van de methode Total Fysical Responce.
De deelnemers hebben tijdens de bijeenkomst ervaren dat taal koppelen aan taal stress oplevert. Een Syrische stagiaire bij peuterspeelgroep Nijntje, heeft de groep voorgelezen in het Arabisch. Hierna kregen zij praktische opdrachten in een vriendelijke gebiedende wijs waarbij zij voorbeelden gaf. Op deze manier wisten de deelnemers wat te doen zonder de taal te begrijpen.
Ontwikkelingsbehoeften jonge nieuwkomers
De ontwikkelingsbehoeften van jonge nieuwkomers zijn onder andere: veilig voelen, gezien worden, een vertrouwde omgeving, begrepen worden, duidelijkheid en structuur, (samen) spelen, vriendjes maken, erbij horen, eigen werk goed doen, zelf doen en waardering.
Verdiepingstraining
Tijdens een verdiepingstraining, die zal plaatsvinden in het najaar van 2018, wordt verder ingegaan op het onderwerp Omgaan met jonge nieuwkomers.