Het was feest in De Kompaan! Afgelopen vrijdag, 29 juni, ontvingen 7 kinderen en hun vader of moeder het diploma van VVE Thuis.
Wethouder Jongsma nodigde de kinderen uit naar voren te komen en het diploma in ontvangst te nemen. Op de vraag “waar ga je dit mooie diploma ophangen?”, antwoordden de meeste peuters: “op mijn slaapkamer”. Vol trots en onder luid applaus van de aanwezigen, ontvingen de kinderen en hun ouder(s) het diploma en de VVE Thuis medaille.

Voorafgaand aan de uitreiking, hebben de kinderen samen met hun vader en moeder deelgenomen aan allerlei activiteiten in en om het gebouw. Veel plezier hadden de peuters bij het schminken: papa’s en mama’s werden versierd met mooie zonnetjes, bloemetjes en letters op hun armen. Buiten waren er stickers te verdienen bij een spelparcours, begeleid door een van de buurtsportcoaches van Scala. Tijdens een mini fotoshoot zijn de peuters samen met hun vader of moeder op de foto gezet, zo hebben zij een blijvende herinnering aan VVE Thuis.

Het diplomafeest was de afsluiting van een succesvolle pilot VVE Thuis op twee peuterspeelgroep locaties: ‘t Hummelhonk in Appelscha en ’t Kwetternest in Haulerwijk. Verdeeld over deze twee locaties hebben 13 ouders samen met hun peuter activiteiten en spelletjes uitgevoerd die aansluiten bij de VVE (Voor en Vroegschoolse Educatie) thema’s van de peuterspeelgroepen. De ouders hebben het afgelopen schooljaar deelgenomen aan 8 ouderbijeenkomsten. Zij ontvingen tijdens de bijeenkomsten een themaboekje met daarin activiteiten passend bij het thema van de peuterspeelgroep. VVE Thuis bestaat uit aantrekkelijke en stimulerende activiteiten, zoals praatplaten, spelbord, puzzel, boekjes, enz.

Door VVE Thuis ontstaat er een verbinding tussen de peuterspeelgroep en thuis waar zowel het kind als de ouder van kan profiteren. VVE Thuis bevordert de taal- en denkontwikkeling bij kinderen. Het accent ligt op het vergroten van de woordenschat doordat woorden die bij het thema horen zowel thuis als op de peuterspeelgroep aangeboden worden.

         

—————————————————————————————————————

Noot voor de pers:
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Annewieke Stoffer,
Leidinggevende bij Stichting Scala, onder telefoonnummer 0516-567220.