Er klonk luid applaus toen de deelnemers van de Stapprogramma’s woensdagmiddag 4 juli hun diploma in ontvangst namen. Na een periode van spelen en leren met de programma’s Instapje, Opstapje of Opstap was het voor 26 kinderen tijd voor een feestelijke afsluiting.
Wethouder Jongsma nodigde de kinderen uit naar voren te komen en reikte het diploma uit. Sommige kinderen durfden op het “opstapje” te klimmen en straalden van trots bij de felicitaties van de wethouder. Onder de aanwezigen in de zaal waren opa’s en oma’s, leerkrachten en pedagogisch medewerkers van de kinderen en enkele raadsleden.

Voorafgaand aan de diploma-uitreiking hebben de kinderen samen met hun vader of moeder deelgenomen aan een aantal activiteiten. Veel plezier was er tijdens de sport- en spelactiviteiten op het gras en bij het poppentheater Inkipinki. Fotograaf Marianne Peters verzorgde deze middag een mini fotoshoot voor de kinderen en hun ouders. Zo hebben zij een blijvende herinnering aan hun deelname aan de Stapprogramma’s.

Sinds 1996 zijn de Stapprojecten, uitgevoerd door Stichting Scala, een feit in de gemeente Ooststellingwerf. Opstapje is een tweejarige spel- en leerprogramma voor kinderen van 2-4 jaar waarbij ouders hun eigen kind, d.m.v. activiteiten, voorbereiden op de basisschool. Als voorloper op Opstapje kunnen kinderen vanaf 1 jaar deelnemen aan Instapje. Opstap is het programma voor kleuters die door de activiteiten worden voorbereid op groep 3. Wekelijks krijgen de gezinnen bezoek van één van de Stapmedewerkers die hen bij het uitvoeren van het programma ondersteunt. De Stapprogramma’s bestaan uit werkmateriaal met daarin verhaaltjes, liedjes en oefeningen waarmee de ouders samen met hun kind aan de slag gaan.

De kinderen zijn gebaat bij de individuele aandacht die ze thuis krijgen tijdens het werken aan Instapje, Opstapje en Opstap. Ze voelen zich zekerder op de peuterspeelgroep of school, omdat bepaalde activiteiten thuis al aan bod zijn geweest. Hun woordenschat wordt vergroot en scholen geven aan te merken dat de kinderen meer zelfvertrouwen krijgen en dat ze zich langer kunnen concentreren.

               

—————————————————————————————————————

Noot voor de pers:
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Annewieke Stoffer,
Leidinggevende bij Stichting Scala, onder telefoonnummer 0516-567220.