Tijdens de derde en laatste bijeenkomst van de verdiepingstraining “omgaan met jonge nieuwkomers” op woensdag 14 november 2018, hebben 16 deelnemers hun certificaat ontvangen uit handen van Piet Bakker, trainer van De IJsselgroep, educatieve dienstverlening.

De verdiepingstraining is een vervolg op en verdieping van een startbijeenkomst over dit onderwerp dat heeft plaatsgevonden in mei j.l. Deelnemers van deze verdiepingstraining zijn werkzaam als leerkracht in het basisonderwijs, als pedagogisch medewerker in de kinderopvang of peuterspeelgroepen en als Stapmedewerker in gezinnen die deelnemen aan een van de Stapprogramma’s.
Thema’s die aan bod zijn geweest tijdens de training zijn onder andere: traumasensitief werken met jonge kinderen, interculturele communicatie, meertalig werken en ontwikkelingsgerichte spelbegeleiding. Trainer Piet Bakker stimuleerde de deelnemers om de geleerde lesstof in praktijk te brengen met behulp van praktijkopdrachten die op de groep of tijdens het werken in de gezinnen uitgevoerd konden worden.

Pedagogisch medewerkers gaven aan de praktische handvatten uit de training prettig te vinden. Zij hebben kunnen oefenen tijdens de ontwikkelingsgerichte spelbegeleiding op de Peuterspeelgroep en merkten dat tips uit de training positief werken in de praktijk. Een van de Stapmedewerkers gaf aan dat zij door de training makkelijker kan herkennen in welke taalfase een kind zich bevindt. Hierdoor kan zij beter en makkelijker aansluiten bij de ontwikkelingsbehoefte van het kind tijdens het uitoefenen van de activiteiten van Opstapje.

De verdiepingstraining is onderdeel van het plan Nieuwkomers dat is ontwikkeld door Scala in samenwerking met de gemeente Ooststellingwerf en diverse organisaties die onderdeel uitmaken van het Platform Nieuwkomers.