De gemeente Ooststellingwerf organiseert ook dit jaar de vrijwilligersawards! U kunt een individuele vrijwilliger of een groep vrijwilligers voordragen. Deze vrijwilligers krijgen allemaal een blijk van waardering. Daarnaast kunt u ook een vrijwilligersorganisatie/instelling (rechtspersonen)  nomineren voor de vrijwilligersprijs.

Voordragen kan tot en met vrijdag 21 april 2019 via de website van de gemeente Ooststellingwerf of via de mail j. blomsma@ooststellingwerf.nl
Uit de genomineerde organisaties/instellingen selecteert de jury een drietal finalisten. Op vrijdag 17 mei 2019 wordt de winnaar bekendgemaakt.

Individuen
Iedereen die voorgedragen wordt voor een waardering wordt uitgenodigd voor de uitreiking en ontvangt een blijk van waardering namens het college.
Rechtspersonen 
De voorgedragen groeperingen/organisaties/instellingen (rechtspersonen)  worden op basis van de bijgevoegde argumentering door de jury geselecteerd en voorgedragen aan het college voor een van de prijzen. Het is de bedoeling dat de prijs in ontvangst wordt genomen door een afvaardiging per groepering, organisatie of instelling  van maximaal 2 personen. Deze prijzen worden door het college uitgereikt op vrijdag 17 mei 2019 om 18:30 uur

Prijzen
De prijswinnaars winnen € 2.000,-; € 1.500,-; € 1.000,-; ter vrije besteding van de instelling / organisatie.

Met vragen en opmerkingen kunt u terecht Janny Blomsma van de gemeente via e-mail: blomsma@ooststellingwerf.nl">j. blomsma@ooststellingwerf.nl of telefonisch (0516) 56 63 88 op maandag, dinsdag en woensdag.

Ben je op zoek naar vrijwilligerswerk? Neem dan contact op met Dominique Tacx en stuur een mail naar plekvoortalent@scala-welzijn.nl