Oosterwolde – Op maandag 8 april 2019 gingen vijf nieuwe Nederlanders om 12:00uur afzwemmen in het zwembad van het Laco sportcentrum in Oosterwolde. Dit deden zij onder leiding van Corine Kuin, de zweminstructrice van Laco. Begin 2018 zijn er vanuit het ‘activiteitenplan nieuwkomers’ twee groepen gestart met zwemlessen. Het is ongeveer een jaar geleden dat Kaleab Zere(36), Yosief Ghrimay Kafel (40), Abraham Brhane Yosief(41), Robel Tsegay (36), Yorsalem Mahray(34), allen afkomstig uit Eritrea, begonnen met hun zwemlessen. Vandaag mochten zij afzwemmen voor hun A-diploma.

Veel nieuwe Nederlanders hebben vaak geen zwemdiploma. Op latere leeftijd leren zwemmen is moeilijk en helemaal wanneer er een taalbarrière is. Bij deze doelgroep is het niet alleen belangrijk om te leren zwemmen. Ook de uitleg over het belang van het hebben van een zwemdiploma is een belangrijk onderdeel. De buurtsportcoaches van Scala en de zweminstructeur Corine Kuin van Laco motiveren de nieuwkomers om naar de zwemlessen te komen zodat deze doelgroep zich kan redden wanneer zij in het water terechtkomen.


De zwemlessen zijn onderdeel van het ‘activiteitenplan nieuwkomers’. Dit activiteitenplan is in nauw overleg met de gemeente en deelnemende organisaties van het Platform Nieuwkomers tot stand gekomen. Het Platform nieuwkomers is in het leven geroepen vanwege de toename van het aantal nieuwkomers in de gemeente Ooststellingwerf en de daarmee samenhangende vraag naar afstemming, aansluiting en nieuwe ontwikkelingen voor deze doelgroep.