Het was feest in De Kompaan! Afgelopen vrijdag, 21 juni, ontvingen 10 kinderen en hun vader of moeder het diploma van VVE Thuis. De kinderen mochten naar voren komen en op het versierde opstapje gaan staan. Vol trots en onder luid applaus van de aanwezigen, ontvingen de kinderen en hun ouder(s) het diploma en de VVE Thuis medaille uit handen van de pedagogische medewerker van de peuterspeelgroep.

Voorafgaand aan de uitreiking, hebben de kinderen samen met hun vader en moeder deelgenomen aan allerlei activiteiten in en om het gebouw. Er was een clown die de volle aandacht had van de peuters met een muziekdoosje, bellen blazen en door het jongleren met ballen. Buiten waren er stickers te verdienen bij een spelparcours, begeleid door een van de buurtsportcoaches van Scala. Geblinddoekt en aan de hand van mama sprong een meisje over een stok, er werden ringen gegooid en de kinderen en ouders konden elkaar schminken.

Alle kinderen met hun diploma’s

Het diplomafeest was de afsluiting van VVE Thuis schooljaar 2018/2019 op twee peuterspeelgroep locaties: ‘t Hummelhonk in Appelscha en ’t Kwetternest in Haulerwijk. Verdeeld over deze twee locaties hebben 10 ouders samen met hun peuter activiteiten en spelletjes uitgevoerd die aansluiten bij de VE (Voorschoolse Educatie) thema’s van de peuterspeelgroepen. De ouders hebben het afgelopen schooljaar deelgenomen aan 8 ouderbijeenkomsten. Zij ontvingen tijdens de bijeenkomsten een themaboekje met daarin activiteiten passend bij het thema van de peuterspeelgroep. VVE Thuis bestaat uit aantrekkelijke en stimulerende activiteiten, zoals praatplaten, spelbord, puzzel, boekjes, enz.

Door VVE Thuis ontstaat er een verbinding tussen de peuterspeelgroep en thuis waar zowel het kind als de ouder van kan profiteren. VVE Thuis bevordert de taal- en denkontwikkeling bij kinderen. Het accent ligt op het vergroten van de woordenschat doordat woorden die bij het thema horen zowel thuis als op de peuterspeelgroep aangeboden worden. In het schooljaar 2019/2020 wordt VVE Thuis naast bovengenoemde peuterspeelgroeplocaties ook aangeboden op de locaties Nijntje en De Krullevaar in Oosterwolde, Berend Botje in Oldeberkoop en de basisscholen in Appelscha, basisschool De Toekan in Oosterwolde en basisschool De Lawei in Haulerwijk.

Bekijk hier alle foto’s en lees meer over VVE Thuis