Oosterwolde – Op donderdag 27 juni jl. organiseerde Buurtbemiddeling Ooststellingwerf een verwijzerslunch. Buurtbemiddeling organiseerde de bijeenkomst om de buurtbemiddelaars en mogelijke verwijzers zoals wijkagenten, medewerkers van de gemeente , woningstichtingen en thuiszorgorganisaties kennis met elkaar te laten maken. De vrijwillige buurtbemiddelaars waren blij verrast door de komst van de burgermeester. De burgemeester draagt buurtbemiddeling een warm hart toe en ziet de noodzaak ervan in. De burgermeester bedankte de vrijwillige buurtbemiddelaars voor hun inzet met een cadeaubon.

Bij buurtbemiddeling ondersteunen we buren die een geschil met elkaar willen oplossen. Iedereen wil graag fijn wonen. Helaas is dit toch soms niet mogelijk door een burenruzie die onschuldig begint en uit de hand loopt, of een kleine ergernis die steeds hoger oploopt. Het komt regelmatig voor. Het kan gaan om een opeenstapeling van relatief kleine voorvallen: geluidsoverlast, rommel, of een meningsverschil over het parkeren van auto’s in de straat. Buurtbemiddeling is een doeltreffende manier om dit soort problemen aan te pakken.

Buurtbemiddeling wordt sinds 2014 uitgevoerd, gesubsidieerd door de gemeente Ooststellingwerf. Het is een samenwerking tussen woningcorporaties, gemeente,  politie en Scala. Scala is hierbij de uitvoerende partij. Een verwijzers lunch is het moment voor buurtbemiddelaars en verwijzers om elkaar te leren kennen en om te bespreken hoe buurtbemiddeling effectiever ingezet kan worden.  Verwijzers kunnen inwoners verwijzen naar de coördinator en de  buurtbemiddelaars  kunnen ermee aan de slag. Als u problemen ervaart met uw buren en er zelf niet uitkomt (of niet weet hoe u het moet aanpakken), kunt u ook zelf contact opnemen met buurtbemiddeling. Wij geven dan advies of kunnen bemiddelen tussen u en uw buren. Buurtbemiddelaars zijn onafhankelijke vrijwilligers: betrokken mannen en vrouwen die buren helpen om hun onderlinge problemen op te lossen en de onderlinge communicatie te verbeteren.

Burgemeester H.Oosterman spreekt partijen en buurtbemiddelaars toe.

Buurtbemiddeling is kosteloos.