Oosterwolde – Zichtbaar trots kwamen op dinsdag 3 juli de deelnemers van de Stapprogramma’s en hun vader of moeder naar voren om hun diploma in ontvangst te nemen. Na een periode van spelen en leren met de programma’s Instapje, Opstapje of Opstap was het voor 29 kinderen tijd voor een feestelijke afsluiting, een echt Junglefeest! Wethouder Jongsma nodigde de kinderen uit om naar voren te komen en reikte het diploma uit. Op zijn vraag: “Waar hang je dit mooie diploma op?” kwamen verschillende reacties, een aantal kinderen is van plan het diploma naast het bed te hangen, een meisje kwam op het idee om het diploma in de keuken op te hangen.
 

Voorafgaand aan de diploma-uitreiking hebben de kinderen samen met hun vader of moeder deelgenomen aan een aantal activiteiten passend bij het jungle thema. Veel plezier was er tijdens de sport- en spelactiviteiten op “de Apenrots”, in “de Jungle” werd met aandacht geluisterd naar een verhaal dat werd voorgelezen door Klaasje Herder van de bibliotheek. In “het Bamboebos” ontvingen de kinderen uit handen van een ballonkunstenares een ballondier en maakten zij een dierenmasker. Buiten stond na afloop van het feest een ijscokar klaar waar de kinderen een heerlijk ijsje konden halen.

Sinds 1996 zijn de Stapprogramma’s, uitgevoerd door Stichting Scala, een feit in de gemeente Ooststellingwerf. Opstapje is een tweejarige spel- en leerprogramma voor kinderen van 2-4 jaar waarbij ouders hun eigen kind, d.m.v. activiteiten, voorbereiden op de basisschool. Als voorloper op Opstapje kunnen kinderen vanaf 1 jaar deelnemen aan Instapje. Opstap is het programma voor kleuters die door de activiteiten worden voorbereid op groep 3. Wekelijks krijgen de gezinnen bezoek van één van de Stapmedewerkers die hen bij het uitvoeren van het programma ondersteunt. De Stapprogramma’s bestaan uit werkmateriaal met daarin verhaaltjes, liedjes en oefeningen waarmee de ouders samen met hun kind aan de slag gaan.

De kinderen zijn gebaat bij de individuele aandacht die ze thuis krijgen tijdens het werken aan Instapje, Opstapje en Opstap. Ze voelen zich zekerder op de peuterspeelgroep of op school, omdat bepaalde activiteiten thuis al aan bod zijn geweest. Hun woordenschat wordt vergroot en scholen geven aan dat ze merken dat de kinderen meer zelfvertrouwen krijgen en dat ze zich langer kunnen concentreren.