Drie Sleutelpersonen van Scala hebben de basistraining ‘Sleutelpersonen Gezondheid Statushouders’ afgerond. Hierdoor hebben zij nieuwe kennis opgedaan over de gezondheidszorg in Nederland en weten ze nieuwkomers goed over dit onderwerp voor te lichten. In februari 2020 reist een nieuwe groep sleutelpersonen drie dagen af naar Utrecht om het certificaat te gaan behalen.

De training is met succes afgerond en de sleutelpersonen Ali Soltanifar, Mustafa Husein, Hendrine Mohamad hebben het certificaat ontvangen. In Friesland zijn er inmiddels zeven sleutelpersonen die deze training van stichting Pharos hebben afgerond en andere nieuwkomers helpen. De trainer van de groep kijkt terug op een geslaagde training met veel sterke deelnemers. Alle sleutelpersonen zijn inmiddels opgenomen in onze interactieve landkaart, zie www.pharos.nl/kaart-sleutelpersonen.

Sleutelpersonen zijn vrijwillige ervaringsdeskundigen die professionals kunnen ondersteunen bij het contact met en de hulp aan nieuwkomers. Het gaat hier om mensen die zelf gevlucht zijn en in Nederland als nieuwkomer hun weg hebben gevonden. Professionals in preventie, zorg en welzijn kunnen een beroep doen op de voorlichtende en adviserende rol van sleutelpersonen. Een aanvraag hiervoor kunt u indienen bij Femke Olijve, coördinator sleutelpersonen, via tel. 06 – 29 08 98 88 of mail naar folijve@scala-welzijn.nl.

Er kan onder andere gevraagd worden naar de talen Arabisch, Tigrinya, Farsi, Dari en Pools.