Welzijnsorganisatie Stichting Scala heeft 23 december een officieel kwaliteitscertificaat ontvangen van Sociaal Werk Nederland. Met het behaalde Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk laat de organisatie zien dat zij sociaal werk van hoge kwaliteit leveren die aantoonbaar voldoet aan de waarden en normen van de branche.

De organisatie werd getoetst door middel van een externe audit en het certificaat is twee jaar geldig. De belangrijkste onderdelen tijdens de toetsing waren het vakmanschap van sociaal werkers, het effect van hun dienstverlening voor burgers en een faciliterende, lerende organisaties met een gezonde bedrijfsvoering en adequate besturing.

Hester Plomp, directeur van Scala is zeer tevreden met de uitslag van het rapport: ‘‘Laten zien dat je in deze tijd kwaliteit levert is nodig. De noodzaak en maatschappelijke meerwaarde van onze diensten willen we aantonen aan klanten, gemeenten, collega’s en opdrachtgevers. Onze medewerkers zijn enthousiast over het label: geen papieren tijger, maar het gaat echt om onze dagelijkse professionaliteit en ons vakmanschap.’’

In Nederland zijn ruim veertig welzijnsorganisaties gecertificeerd door Sociaal werk Nederland. Stichting Scala is de eerste welzijnsorganisatie in de provincie Friesland die het certificaat in ontvangst mocht nemen.