De afgelopen dagen heeft het Coronavirus zich verder uitgebreid. De RIVM en de GDD hebben de regering geadviseerd extra maatregelen te nemen om de verspreiding van het corona virus zoveel mogelijk tegen te gaan.
Deze extra maatregelen zijn:

  • Blijf zoveel mogelijk thuis en beperk sociale contacten
  • Werk zoveel mogelijk thuis
  • Vermijd het openbaar vervoer
  •  Vermijd grote groepen
  • Bij verkoudheid, koorts, keelpijn of hoesten blijf thuis.
  • Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht vanaf maandag 16 maart tot en met maandag 6 april.
  •  Voor kinderen van ouders in cruciale beroepen  is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders wel kunnen werken.
  •  Alle eet- en drinkgelegenheden gaan dicht vanaf zondag 15 maart 18:00uur tot 6 april.
  •  Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5meter afstand van elkaar te bewaren.
  •  Alle eerder genomen maatregelen worden verlengd.

Op alle locaties van stichting Scala volgen wij de richtlijnen van de GGD en het RIVM. Wij houden ons aan de maatregelen van de regering. Hieronder meer informatie over onze verschillende locaties:

In de Kompaan
De Kompaan is niet toegankelijk voor cliënten, deelnemers en externe relaties tot in ieder geval 6 april. Deze maatregel is genomen om het risico van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Scala wil de gezondheid van haar cliënten, deelnemers, vrijwilligers, stagiaires en medewerkers zo goed mogelijk waarborgen. Daarom treffen we een aantal voorzorgsmaatregelen:
Eén van die maatregelen is dat Scala uit voorzorg besloten heeft om alle activiteiten per direct stil te leggen tot 6 april 2020.
Dat geldt ook voor alle groepsbijeenkomsten; koffieclub, IIB-activiteiten, Ouder en Kind ochtenden, wandelochtend etc.
Alle persoonlijke afspraken, zowel op kantoor of als huisbezoek, zijn geannuleerd. Telefonische afspraken gaan wel door. Het kan zijn dat uw persoonlijke afspraak wordt omgezet in een telefonische afspraak. Als dat zo is, dan wordt u daarvan op de hoogte gebracht. Het zal helaas niet mogelijk zijn om alle persoonlijke afspraken om te zetten in een telefonische. Wij vragen daarvoor uw begrip. Scala beseft dat de bovengenoemde maatregelen onaangenaam voor u kunnen zijn, maar in het belang van uw en onze gezondheid willen we gezien de situatie rondom corona geen onnodige risico’s nemen.

Naast de activiteiten van Scala zijn Vluchtelingenwerk en Friesland College ook gevestigd in de Kompaan.  Ook zij zetten hun activiteiten in De Kompaan stop tot in ieder geval 6 april. Raadpleeg hun websites voor meer informatie.

Jongerensozen en de bus
Appletown, ’t Honk, ’t JOP en de jongerenbus blijven gesloten tot in ieder geval 6 april 2020. De Klein Prijs van Friesland die gepland stond op 20 maart is geannuleerd.

Peuterspeelgroepen
De peuterspeelgroepen zijn gesloten tot in ieder geval 6 april. Werkt u in een cruciaal beroep? Dan heeft u mogelijk recht op kinderopvang. Bekijk ook deze pagina met veelgestelde vragen over coronavirus en de kinderopvang.

Neem ook onderstaande maatregelen goed in acht
– Was de handen regelmatig;
– Hoest en nies aan de binnenkant van de elleboog;
– Gebruik papieren zakdoeken;
– Geen handen schudden;

De coördinatie van de aanpak rondom het coronavirus ligt bij landelijke instanties zoals het RIVM en het ministerie van VWS. Scala volgt hierin dan ook de landelijke richtlijnen.

Meer informatie?
Scala blijft telefonisch bereikbaar op: 0516 56 72 20.
Met vragen over het coronavirus kunt u terecht bij het publieksinformatienummer 0800-1351.
Of kijk op de website van het RIVM:
www.rivm.nl/coronavirus/covid-19 of van de www.ggdfryslan.nl/coronavirus