Slingers en ballonnen, cadeautjes en lekkers en natuurlijk diploma’s, de medewerkers van de Stapprogramma’s en VVE Thuis zijn in deze periode altijd druk bezig met de voorbereidingen van de jaarlijkse diplomafeesten! Helaas gooit de Coronacrisis roet in het eten en was het voor beide programma’s niet mogelijk een groot diplomafeest te organiseren. “Als de ouders en kinderen niet hier naartoe kunnen komen, dan gaan wij toch gewoon op diplomabezoek”, opperde Hermienna van der Bij, Stapmedewerker bij Scala Het Jonge Kind enthousiast.

Stap diploma
Afgelopen week hebben 18 kinderen en hun vader of moeder in de gemeente Ooststellingwerf het Stapdiploma in ontvangst genomen en 8 in gemeente Súdwest Fryslân. In Súdwest Fryslân  kregen ook nog eens 13 kinderen een certificaat, zij vervolgen het programma na de zomer.
Met een versierd krukje onder de arm, het Stapdiploma en een cadeautje belde de Stapmedewerker aan bij het gezin dat zij de afgelopen twee jaren wekelijks heeft ondersteund bij het uitvoeren van de activiteiten van Instapje, Opstapje of Opstap. Tot grote verrassing van de ouders werden de kinderen via een vlog toegesproken door Loco burgemeester en wethouder Esther Verhagen van gemeente Ooststellingwerf en wethouder Bakker van gemeente Súdwest Fryslân.
Wethouder Verhagen sprak over de diverse aspecten in de opvoeding. “Het is belangrijk om grenzen te stellen, maar ook om kinderen de wereld om zich heen te laten ontdekken. Het Stapdiploma is een groot cadeau wat jij aan jouw kindje geeft, jij hebt geïnvesteerd in jezelf als ouder, hierdoor ben jij goed bezig om je kindje een stevige basis te geven voor de toekomst”, met deze woorden sprak wethouder Verhagen haar bewondering uit naar de ouders die deel hebben genomen aan een van de Stapprogramma’s. Zij besloot haar toespraak met de woorden: “Je kunt trots zijn op je kind, maar vergeet vooral ook niet een compliment te geven aan jezelf: jij hebt het goed gedaan, gefeliciteerd!” De woorden van de wethouder werden dankbaar in ontvangst genomen, één van de ouders vertelde dat zij het erg speciaal vond om op deze manier toegesproken te worden door de wethouder. Voor familie Youssef was het diplomabezoek extra bijzonder. Zij hebben de afgelopen jaren met hun 3 dochters deelgenomen aan de verschillende Stapprogramma’s. Hun jongste dochter Lana heeft dit jaar samen met haar ouders deelgenomen aan Opstapje. Deze speciale gelegenheid was aanleiding voor Wethouder Verhagen om dit gezin persoonlijk aan huis te feliciteren. Klik op onderstaande link en bekijk hieronder het filmpje en de foto’s:

Wethouder Verhagen van gemeente Ooststellingwerf feliciteert Stapgezinnen
Wethouder Bakker van gemeente Súdwest Fryslân feliciteert Stapgezinnen


In gemeente Súdwest Fryslân sprak wethouder Bakker haar bewondering uit voor de ouders met de woorden: “Wat ik bijzonder vind is dat jullie letterlijk je huis en hart hebben opengesteld voor onze Stapmedewerkers, fantastisch, mijn complimenten daarvoor!” Wethouder Mirjam Bakker feliciteerde het hele gezin: “dit diploma is uniek, omdat het zowel voor de ouders als voor de kinderen is, jullie hebben het samen verdiend, gefeliciteerd.” De woorden van de wethouder werden dankbaar in ontvangst genomen. 

Solomon Andrews uit gemeente Súdwest Fryslân heeft samen met zijn ouders het Opstapje diploma in ontvangst mogen nemen uit handen van Stapmedewerker Anneloes van Eisden, in de bibliotheek te Sneek. Marjan Mienstra, beleidsambtenaar gemeente Súdwest Fryslân was aanwezig tijdens dit feestelijke moment.

VVE Thuis diploma
Het schooljaar 2019/2020 is afgesloten met een laatste en feestelijke VVE Thuis bijeenkomst . In kleine groepen en op afstand van elkaar kwamen de ouders nog een laatste keer voor de zomervakantie bij elkaar om VVE Thuis feestelijk af te sluiten. Het thema water stond centraal, de VVE Thuis medewerkers lieten onder andere aan ouders zien hoe zij hun kind door middel van waterproefjes kunnen laten ervaren wat je allemaal met water kunt doen, de nieuwe materialen werden uitgedeeld en ervaringen zijn uitgewisseld. Deze bijeenkomsten hadden een extra feestelijk tintje, omdat in totaal, verdeeld over diverse locaties in de gemeente, 30 ouders en kinderen hun VVE Thuis diploma en medaille in ontvangst mochten nemen! Samen hebben zij het afgelopen schooljaar veel plezier gehad met de activiteiten en spelletjes van VVE Thuis. 

Denkt u dat uw peuter de extra stimulans van VVE thuis of van één van de Stapprogramma’s kan gebruiken? Bekijk de volgende pagina’s:

VVE of VVE Thuis
Instapje
Opstapje
Opstap
of neem contact op met Annewieke Stoffer, manager Scala Het Jonge Kind.