Bij sporten denkt men vaak aan een abonnement bij een sportschool of de sportieve en sociale contacten die je opdoet binnen de lokale sportvereniging. Dit is niet voor iedereen het geval. Wanneer je werkloos bent en niet veel geld hebt, is het niet zo gemakkelijk om weer in beweging te komen.  Bij ‘Iedereen in Beweging’ staat bewegen, letterlijk door sporten en figuurlijk door mensen naar bij hen passend vrijwilligerswerk te begeleiden voorop. ‘‘Eerder had ik geen dagbesteding en voelde me daardoor niet goed, nu wel’’, zegt Ramona van der Wijk(28) opgetogen.

Ramona vertelt haar verhaal om andere jonge Ooststellingwervers te vertellen over dat er meer mogelijk is wanneer je een bijstandsuitkering hebt. Ramona kwam erachter dat ze meerdere beperkingen heeft en daardoor liepen meerdere opleidingen spaak en kwam ze terecht in de bijstand. ‘‘Door mijn beperkingen én een voedselallergie kan ik slecht tegen prikkels. Door Iedereen in Beweging ben ik meer onder de mensen. Ik kom nu vaker uit huis.’’


Iedereen in beweging
Ramona werd doorverwezen, via een casemanager van de gemeente, naar Iedereen in Beweging. 13 jaar geleden is Iedereen in Beweging door Scala in samenwerking met gemeente Ooststellingwerf opgezet. Dit om Ooststellingwervers in een uitkeringssituatie te stimuleren weer mee te doen want iedereen heeft talenten!  ‘‘Bij ons worden deelnemers onderdeel van een groep, zij voelen zich gezien en gehoord. We zetten mensen in hun kracht,’’ vertelt trajectbegeleider Dominique Tacx.

Fred Nendissa (62) is sinds een jaar deelnemer. Hij sport drie ochtenden en was hoofd kok tijdens één van de laatst georganiseerde themalunches bij IIB. ‘‘In het begin had ik moeite met dat ik hier naar toe moest, wat had ik te zoeken bij Scala? Ik had er nooit van gehoord.’’ Fred is mantelzorger voor zijn jongere broer en werd op advies van de gemeente naar Scala gestuurd. ‘‘Door het sporten en door gesprekken met Dominique kook ik nu vrijwillig voor bewoners van Talant. Het is op mijn leeftijd moeilijk om een baan te vinden.’’ 

Dominique Tacx (25) en Anoek Pothoven (23) zijn beide betrokken trajectbegeleiders. Naast het sporten en individuele gesprekken met deelnemers organiseren zij ook themalunches, cursussen en koken ze samen. De trajectbegeleiders zoeken met iedere deelnemer naar vrijwilligerswerk waar zij blij van worden.  Het sociale aspect is ontzettend belangrijk, dat mensen uit huis komen, kennis maken met andere culturen, hun sociale netwerk vergroten en ook vooral zich weer gewaardeerd voelen door mee te doen aan de samenleving ’’, vult Anoek aan. ‘‘Deelnemers kunnen hier vijf ochtenden ongedwongen sporten waarbij er op vrijdag een speciale groep is voor alleen dames.’’, vertelt Dominique.

De kracht van IIB
Dominique volgt op dit moment de bachelor Social Work, aangeboden door Scala: ‘‘Met dit werk help je mensen vooruit in kleine stappen. We stellen samen doelen en subdoelen op. Het zijn soms kleine dingen zoals: het leren van nieuwe Nederlandse woorden, op tijd komen, sociale vaardigheden verbeteren, kennismaken met vrijwilligerswerk en het groter maken van iemands kleine wereld.’’ Iedereen in Beweging kenmerkt zich ook door maatwerk. ‘‘Door het sporten heb ik weer ritme gevonden in mijn leven en pool ik wekelijks een potje met vrienden die ik hier heb ontmoet’’, vertelt Fred. De trajectbegeleiders voeren maandelijks gesprekken met de deelnemers en onderhouden contact met de casemanagers. ‘‘Deelnemers mogen hier een jaar begeleid sporten en dit kan, in overleg met het gebiedsteam, verlengd worden met een jaar. Gedurende deze periode stellen we samen met de deelnemer doelen op,’’ vertelt Anoek.

Na het traject
Iedereen in Beweging kent ook een verlengstuk: ‘Door sport blijf je in beweging’. Hierbij is er geen intensieve begeleiding meer maar kunnen de deelnemers wél hun opgedane sociale contacten onderhouden en blijven sporten. ‘‘Ik doe inmiddels vrijwilligerswerk bij speelotheek de Flierefluit. Via begeleiding vanuit de gemeente wil ik op zoek naar een baan.’’ Geeft Ramona aan. Een mooi resultaat wat bij veel deelnemers bereikt wordt.