De Raad van Toezicht van Scala zoekt een nieuw lid voor de Raad van Toezicht. De voorkeur gaat naar lid met een juridische achtergrond.

De Raad van Toezicht oefent toezicht uit op de directeur bestuurder en hanteert daarbij de Governancecode Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening. Leden RvT zijn lid van de NVTZ. De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit vijf personen met diverse achtergrond en ervaring en komt zo’n vijf a zes keer bijeen. De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn statutair vastgelegd en in het reglement Raad van Toezicht nader ingevuld.

Bekijk hier de hele vacature of ga naar onze vacaturepagina.