Vanuit het landelijke programma Maatschappelijke Diensttijd (MDT) hebben welzijnsorganisaties Scala , M.O.S, de Skûle, Caleidoscoop en Sociaal Collectief samen subsidie ontvangen voor het opstarten van MDT-Divers Friesland. Het project richt zich op jongeren uit de gemeenten Smallingerland, Waadhoeke, Harlingen, Heerenveen, Ooststellingwerf en Súdwest-Fryslân.

De gunning van deze subsidieaanvraag is een prachtig resultaat van de samenwerking tussen jongeren, jongerenwerkers, verschillende ketenpartners en de zes betrokken gemeenten, waaronder Ooststellingwerf.

MDT Divers zal de komende twee jaar 400 jongeren de kans geven om talenten te ontdekken, ervaringen op te doen, nieuwe mensen te ontmoeten en kansen voor maatschappelijke impact te realiseren. Als welzijnsorganisaties zijn zij al actief in het aanbieden van programma’s en/of activiteiten, gericht op jongerenparticipatie en talentontwikkeling in de eigen regio. Met de samenwerking staat uitwisseling van kennis en een groter bereik van jongeren in Friesland centraal.

Bij MDT Divers gaan jongeren op expeditie. Jongeren tussen 14-27 jaar die wonen, werken of naar school gaan in 1 van de bovengenoemde gemeenten zijn welkom. Door maatwerk en passende begeleiding, is elke jongere welkom om mee op expeditie te gaan. Jongeren bepalen hun eigen route en krijgen begeleiding van jongerencoaches. Meedoen kan tijdens of naast school, studie, werk, een vakantie of tussenjaar. Talenten en kansen van de regio ontdekken is een belangrijk onderdeel in de expeditie. Jongeren doen vrijwillig mee, zij hebben de regie bij ‘de beste versie van zichzelf’ ontwikkelen.

Over maatschappelijke diensttijd (MDT)
Binnen het programma MDT werken de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWS), Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW) en Sociale Zaken & Werkgelegenheid (SZW), jongerenorganisatie Nationale Jeugdraad, Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk, ZonMw, gemeenten en maatschappelijke organisaties met elkaar samen. Staatssecretaris Paul Blokhuis van VWS is politiek verantwoordelijk voor MDT. In het regeerakkoord is afgesproken dat er vanaf 2021 jaarlijks 100 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld voor MDT.

Meer informatie over MDT: https://www.doemeemetmdt.nl