Oosterwolde – Woensdag 28 september kregen pedagogisch medewerkers van Stichting Scala en kinderdagverblijf de Vuurtoren hun Piramide certificaat. De pedagogisch medewerkers volgden ruim een jaar lang de training Piramide door Karin Brinksma, Piramidetrainer van Stichting Scala.

Piramide
Op alle peuterspeelgroepen in de gemeente Ooststellingwerf wordt met de Piramide-methode gewerkt. Het is een educatief concept voor jonge kinderen van 0-7 jaar. Het helpt pedagogisch medewerkers en leerkrachten om kinderen goed te begeleiden in hun ontwikkeling.
Piramide is een VVE-methode, waarbij voor peuters spel en spelen centraal staat. Alle ontwikkelingsgebieden van het jonge kind komen aan de hand van verschillende thema´s aan de orde tijdens deze training. Binnen Piramide is er sprake van een doorgaande lijn van kinderopvang en peuterspeelgroep naar de basisschool. De cursisten die hun certificaat kregen zijn werkzaam op kinderdagverblijf Kidscasa in Haulerwijk en peuterspeelgroepen in Oosterwolde, Appelscha, Elsloo en Makkinga. Voor de peuterspeelgroepen van stichting Scala nemen Bianca Adema, Nynke Bekkema-Jonkman, Alie Veenstra, Nesrien Rejab Amin en Jeanet Drost hun certificaat in ontvangst. Van Kinderdagverblijf de Vuurtoren in Haulerwijk van Kidscasa nemen Helga Ijntema en Tamara Dagevos hun certificaat in ontvangst. Allemaal gefeliciteerd!