Stichting Scala is voor de tweede keer gecertificeerd voor het Kwaliteitslabel Sterk Sociaal Werk. De audit is gedaan door een gecertificeerde auditor CIIO en deze heeft de rapportage met een positief advies naar Sociaal Werk Nederland aangeboden. In het rapport staat: ,,Stichting Scala is een hechte organisatie met een gedreven management en medewerkers die het cliëntperspectief centraal stellen en adequaat inspringen op nieuwe initiatieven.’’

Met het certificaat kan de welzijnsorganisatie van Ooststellingwerf stakeholders laten zien dat zij kwaliteit bieden op het gebied van vakmanschap, dienstverlening en organisatie en bestuur. Lex Staal, directeur van Sociaal Werk Nederland overhandigde digitaal het certificaat aan Hester Plomp, directeur bestuurder van Stichting Scala. Lex benoemde dat hij duidelijk in het rapport las dat de organisatie een kwaliteitsslag heeft gemaakt en een hoge score heeft behaald waarbij geen enkele norm negatief beoordeeld werd: ,,Het bereiken van dit meer dan positieve resultaat is te danken  aan het vakmanschap en enthousiasme van medewerkers en een bevlogen directeur met een duidelijke visie. Want alleen dan kun je een goede gesprekpartner zijn voor stakeholders en de gemeente,’’ aldus Lex Staal.

Toetsing
De stichting werd in november getoetst op het gebied van het vakmanschap van sociaal werkers, de effecten van hun dienstverlening en het organiserende en bestuurlijke vermogen van de organisatie. Zij kreeg op de 49 te behalen normen vier punten terug die deels positief waren en waar een plan van aanpak gemaakt voor moest worden. Alle normen van vakmanschap werden positief beoordeeld Lex zei daarover: ,,Dit zijn de extra’s die nog beter kunnen. Je moet als organisatie al een kwaliteitsslag gemaakt hebben om alleen deze punten nog aan te hoeven pakken. De basis is meer dan op orde, chapeau! .’’

Hester Plomp is onwijs trots op haar medewerkers: ,,Ik zie ook ten opzichte van twee jaar geleden dat medewerkers goed kunnen benoemen wat de kosten en baten zijn van hun werk. We noemen het ook wel: van onbewust naar bewust bekwaam en onze medewerkers zijn als bewust bekwaam beoordeeld. Zo kunnen medewerkers goed aangeven wat het belang van hun werk is, welke dilemma’s zij tegenkomen en welke keuzes zij waarom maken. Dat is belangrijk want welzijnswerk is van cruciaal belang voor onze inwoners.’’

Andere welzijnsorganisaties met dit label
Waar twee jaar geleden nog ruim veertig welzijnsorganisaties gecertificeerd waren, is dat aantal gestegen naar bijna 50. Er zijn in Friesland twee organisaties met het Kwaliteitslabel, Scala is daarbij de eerste die het certificaat voor de tweede keer mocht ontvangen.