In de gemeente Ooststellingwerf voert Stichting Scala sinds twee jaar maatschappelijke begeleiding nieuwkomers uit. Zij helpen in het kader van de wet inburgering de nieuwkomers met hun participatie en integratie in de Nederlandse samenleving. 

De nieuwe Wet inburgering is op 1 januari 2022 in werking getreden. Het doel van deze wet is dat inburgeraars de Nederlandse taal op een hoger niveau leren spreken en dat er een betere verbinding komt tussen inburgering en werk. In Ooststellingwerf zijn er twee maatschappelijk begeleiders werkzaam, zij worden ondersteund door vrijwillige sleutelpersonen en vrijwilligers die als maatjes fungeren voor de gezinnen.

Op zoek naar maatjes
,,Maatjes voor nieuwkomers helpen bij het eigen maken van de taal en de Nederlandse cultuur en het bespreekbaar maken van de heersende normen en waarden. Daarnaast helpen zij bij het doornemen van de post, het bellen naar instanties en gaan ze mee naar belangrijke afspraken, bijvoorbeeld bij een dokter,’’ legt Maurice uit.
Vanwege de corona is het moeilijk om vrijwilligers te vinden, maar nu het voorjaar in zicht is en de maatregelen verder versoepelen, hoopt Scala dat meer mensen zich gaan melden voor dit project.
,,Naast dat je iemand helpt met de papieren en administratie ben je ook een luisterend oor. Een Maatje drinkt ook een kopje koffie en kan ook veel leren over andere culturen,’’ zegt Maurice Caron van Scala. In de praktijk zien we dat de vrijwilliger en de nieuwkomer een mooie, langdurige band opbouwen.
Jennifer(28) en Jaïro(33) wonen sinds acht maanden in Oosterwolde met hun dochter Melanie (8) en hun zoon Mattias (1,5). Jennifer en Jaïro gaan drie dagen in de week naar school om de Nederlandse taal te leren en om uiteindelijk hun inburgeringscertificaat te halen. Zij gaan naar school op het moment dat hun eigen kinderen naar basisschool en naar de opvang gaan.

De coronatijd is moeilijk voor Jennifer en Jaïro. Jaïro vertelt normaliter een erg actief persoon te zijn: “Ik zou graag willen werken en tegelijkertijd naar school willen gaan, alleen konden we een periode niet naar school. En om naast het inburgeringtraject fulltime te werken, is nog geen ruimte, maar ik wil dat wel graag.”

,,De scholen zijn langere tijd dicht geweest en de zwemlessen van onze dochter gingen niet door,’’ vult Jennifer aan. Jaïro zegt: ,,Het was erg frustrerend dat we onze eigen dochter niet goed konden helpen met de lessen, maar gelukkig kon zij naar de noodopvang die destijds was ingericht.’’

Ze konden ook bij bepaalde instanties niet naar binnen vanwege de maatregelen rondom thuiswerken, en dat is lastig omdat zij voor vragen via de telefoon de Nederlandse taal nog niet genoeg beheersen. Dankbaar zegt Jaïro: ,,Het is fijn dat Maurice regelmatig bij ons thuis komt om te helpen bij de papieren en belangrijke regelzaken, en dat hij ons kon bijstaan bij meerdere doktersafspraken.’’

Vrijwillig maatje worden
Jennifer en Jaïro zoeken een maatje die hen kan helpen bij het leren kennen van het dorp en het ontmoeten van meer mensen in de omgeving. Het oefenen van de Nederlandse taal is voor hen een belangrijke prioriteit. Op de vraag wat integratie betekent zegt Jaïro: ,,Naast het naar school gaan drie keer per week, weten wat Nederlanders eten (stamppot haha) en weten wanneer het Sinterklaas is, betekent integratie voor mij ook dat ik kan spreken met andere mensen en vrienden kan maken.’’

Wil jij ook een maatje worden? Dat kan. Stichting Scala is op zoek naar maatjes voor alleenstaanden, maar ook voor gezinnen zoals het gezin van Jennifer en Jaïro. Meld je aan via
info@scala-welzijn.nl of telefonisch via 0516 56 72 20. Een van onze medewerkers neemt dan contact met jou op.