De gemeente wil meer samenhang in het beleid in het Sociaal Domein, meer maatwerk en minder bureaucratie. Daarom werken ze aan een nieuwe visie op het Sociaal Domein. Achter het bureau vandaan en naar de mensen toe. Ze gaan met inwoners, buurten, verenigingen en organisaties in gesprek en aan de slag. En vervolgens kijkt de gemeente wat iedereen kan bijdragen om dit ook écht te realiseren.

Op maandag 16 mei is er voor de vijfde keer een Dorpsgesprek in de Dorpskamer te Appelscha.
De gemeente gaat graag met u in gesprek over:
Wat vindt u belangrijk voor Appelscha?
Wat is er inmiddels gerealiseerd?
Wat wordt nog gemist?

Tijd: 19:30uur
Locatie: Dorpskamer, Riemsoord 140a Appelscha
Aanmelden kan bij opbouwwerker Andre Ponger via e-mailadres: aponger@scala-welzijn.nl
Bekijk hier de uitnodiging
of 
Ga naar de pagina Wijk en Buurt