Er klonk luid applaus toen de deelnemers van de Stapprogramma’s vrijdagmiddag 8 en 13 juli hun diploma in ontvangst namen. Na een periode van spelen en leren met de programma’s Instapje, Opstapje of Opstap was het voor de kinderen en ouders tijd voor een feestelijke afsluiting, een echt Superheldenfeest! De kinderen durfden op het “opstapje” te klimmen en straalden van trots bij de felicitaties. Het diplomafeest voor deelnemers uit gemeente Ooststellingwerf vond plaats in ‘De Kompaan’ aan de Moskampweg in Oosterwolde en voor deelnemers uit gemeente Zuidwest Friesland in de Schuttersheuvel in Sneek. 

Voorafgaand aan de diploma-uitreiking hebben de kinderen samen met hun vader of moeder deelgenomen aan een aantal activiteiten passend bij het Superhelden thema. Veel plezier was er tijdens de sport- en spelactiviteiten op het gras en binnen bij het knutselen van superhelden maken en bij het webspel waarbij de samenwerking tussen ouder en kind een cruciale rol speelde.

Sinds 1996 zijn de Stapprogramma’s, uitgevoerd door Stichting Scala, een feit in de gemeente Ooststellingwerf.
Opstapje
Opstapje is een tweejarige spel- en leerprogramma voor kinderen van 2-4 jaar waarbij ouders hun eigen kind, d.m.v. activiteiten, voorbereiden op de basisschool. Als voorloper op Opstapje kunnen kinderen vanaf 1 jaar deelnemen aan Instapje. ,,Door mee te doen met Opstap heeft mijn kind meer zelfvertrouwen gekregen en gaat het op school veel beter met hem,’’ vertelt een van de ouders.
Opstap
Opstap is het programma voor kleuters die door de activiteiten worden voorbereid op groep 3. Wekelijks krijgen de gezinnen bezoek van één van de Stapmedewerkers die hen bij het uitvoeren van het programma ondersteunt. De Stapprogramma’s bestaan uit werkmateriaal met daarin verhaaltjes, liedjes en oefeningen waarmee de ouders samen met hun kind aan de slag gaan.  ,,Door mee te doen met Opstapje is de band tussen mij en mijn kind veel beter geworden. Ik weet nu beter hoe ik met mijn kindje kan spelen en hoe ik het beste een boekje kan voorlezen’’.   

De kinderen zijn gebaat bij de individuele aandacht die ze thuis krijgen tijdens het werken aan Instapje, Opstapje en Opstap. Nynke de Jong, Stapmedewerker bij stichting Scala: ,,Ze voelen zij zich zekerder op de peuterspeelgroep of school, omdat bepaalde activiteiten thuis al aan bod zijn geweest. Hun woordenschat wordt vergroot en scholen geven aan te merken dat de kinderen meer zelfvertrouwen krijgen en dat ze zich langer kunnen concentreren.’’