Woensdag 5 oktober kregen vier pedagogisch medewerkers van Stichting Scala en Flexkidz hun Piramide certificaat. Wethouder Esther Verhagen, van de gemeente Ooststellingwerf was aanwezig om de pedagogisch medewerkers persoonlijk te feliciteren. De wethouder benadrukte het belang om juist op jonge leeftijd de kinderen én hun ouders op de juiste manier te ondersteunen en begeleiden ter bevordering van de ontwikkeling van het jonge kind. Het is mooi dat er nu weer nieuwe medewerkers geschoold zijn die daarmee aan de slag kunnen.

Training in coronatijd
De pedagogisch medewerkers volgden ruim een jaar lang de training Piramide gegeven door Karin Brinksma, Piramidetrainer van Stichting Scala:  ‘‘Het was voor de cursisten bevorderlijk dat de training en de bijbehorende uitwisseling van de ervaringen vanaf maart weer fysiek konden plaatsvinden in de Kompaan.’’ aldus Karin Brinksma.

Spelenderwijs ontwikkelen
In de Piramide methode staat spelenderwijs ontdekken en leren centraal. Alle cursisten zijn daar op hun eigen groep mee aan de slag gegaan. Ze hebben ervaren hoe het is om kinderen uit te dagen door onder andere extra aandacht te hebben voor de materialen en inrichting van de ruimte. Een groep waar iedere keer weer iets nieuws te ontdekken is en nieuw spel gespeeld kan worden zorgde voor enthousiaste en betrokken dreumesen, peuters en kleuters! “Inspirerend en motiverend;” aldus de cursisten. 

Piramide
Piramide is een VVE-methode voor kinderen van 0-7 jaar. De methode helpt pedagogisch medewerkers om kinderen goed te begeleiden in hun ontwikkeling.
Alle ontwikkelingsgebieden van het jonge kind komen aan de hand van verschillende thema´s aan de orde tijdens deze training. Binnen Piramide is er sprake van een doorgaande lijn van kinderopvang en peuterspeelgroep naar de basisschool. De trainingen worden gesubsidieerd door de gemeente Ooststellingwerf. De cursisten die hun certificaat kregen zijn: Anita van den Bosch van der Weelde, werkzaam bij Flexkidz in Waskemeer, Marleen  van de Belt, werkzaam op de peuterspeelgroepen van Scala in Appelscha en Oosterwolde, Selma Doedens werkzaam als tutor van Scala op de Twirrewyn en Stapmedewerker Nynke de Jong van Scala.