Woensdag 19 juli ontvingen zes pedagogisch medewerkers van Stichting Scala en kinderdagverblijf FlexKidz hun Piramide certificaat uit handen van Karin Brinksma, Piramidetrainer van Stichting Scala.  Vanuit de gemeente was Margriet Appeldorn aanwezig om de cursisten persoonlijk te feliciteren.  Anneloes van Eisden is één van de cursisten en vertelt over haar deelname aan deze cursus: “Wat mij is bijgebleven uit de training is dat je kinderen moet laten verwonderen, nieuwsgierig maken én uitdagen om te gaan onderzoeken en zelf te leren. Door op zo’n moment iets nieuws aan te bieden kunnen ze verder bouwen en leren. Dit vind ik zo belangrijk omdat kinderen door het aanreiken van de genoemde items zich verder kunnen ontwikkelen en zich kunnen ontplooien.’’

Piramide 
Op alle peuterspeelgroepen in de gemeente Ooststellingwerf wordt met de Piramide-methode gewerkt. Het is een educatief concept voor jonge kinderen van 0-7jaar. Het helpt pedagogisch medewerkers en leerkrachten om kinderen goed te begeleiden in hun ontwikkeling. Pedagogisch medewerkers volgen doorgaans ruim een jaar lang hiervoor een Piramidetraining.

Debora van Holst-Pap, cursist en pedagogisch medewerker op de peuterspeelgroep over haar deelname: ,,Deze cursus heeft dan dus ook heel veel voor mijn betekend. Ik voel me dan ook trots dat ik hiermee mag en kan (gaan) werken. Het is in mijn ogen een verrijking voor de kinderen als je dit aangeboden krijgt.’’  
 

Piramide is een VVE-methode, waarbij voor peuters spel en spelen centraal staat. Alle ontwikkelingsgebieden van het jonge kind komen aan de hand van verschillende thema´s aan de orde tijdens deze training. Binnen Piramide is er sprake van een doorgaande lijn van kinderopvang en peuterspeelgroep naar de basisschool. De cursisten die hun certificaat kregen zijn werkzaam op kinderdagverblijf Flexkidz in Appelscha en peuterspeelgroepen in Oosterwolde, Appelscha, Donkerbroek en Oldeberkoop. Voor de peuterspeelgroepen van stichting Scala namen Hinke de Vos -Veenstra, Yvonne Friso, Debora van Holst-Pap, Lise-Lotte Maria Nijman, Anneloes van Eisden hun certificaat in ontvangst. Van FlexKidz was dat: Esther Pen. Scala feliciteert alle medewerkers!