Op vrijdag 14 juli hebben negenentwintig kinderen samen met hun ouders een Stap of VVE Thuis diploma uitgereikt gekregen door Scala medewerkers. Stap en VVE Thuis zijn programma’s voor gezinnen met jonge kinderen, gericht op het vergroten van de onderwijskansen van kinderen. Het schooljaar 2022/2023 werd door de uitreiking met een Junglethema feestelijk afgesloten in de Kompaan aan de Moskampweg 3 in Oosterwolde. Het is het tweede jaar dat het feest voor deelnemers van Stap en VVE Thuis gezamenlijk wordt gevierd.

,,Ouders zijn zeer positief over de programma’s die wij los van elkaar aanbieden. Zo geeft een moeder van de VVE thuis op peuterspeelgroep ’T Hummelhonk te Appelscha aan dat het een zeer waardevol programma is en dat het een mooie aanvulling is op piramide wat op de peuterspeelgroep wordt aangeboden’’ , vertelt Anneloes van Eisden, Stap en VVE Thuis medewerker bij Scala.

Achtergrond Stapprogramma’s bij Scala
Sinds 1996 zijn de Stapprogramma’s, uitgevoerd door Stichting Scala, een feit in de gemeente Ooststellingwerf. Ook voert Scala de Stapprogramma’s uit in de gemeente Sudwest Fryslan. Daar werden een week eerder de diploma’s uitgereikt.
Opstapje is een tweejarige spel- en leerprogramma voor kinderen van 2-4 jaar waarbij ouders hun eigen kind, d.m.v. activiteiten, voorbereiden op de basisschool. Als voorloper op Opstapje kunnen kinderen vanaf 1 jaar deelnemen aan Instapje. Opstap is het programma voor kleuters die door de activiteiten worden voorbereid op groep 3. Wekelijks krijgen de gezinnen bezoek van één van de Stapmedewerkers die hen bij het uitvoeren van het programma ondersteunt. De Stapprogramma’s bestaan uit werkmateriaal met daarin verhaaltjes, liedjes en oefeningen waarmee de ouders samen met hun kind aan de slag gaan. 

Achtergrond VVE Thuis 
Tijdens 8 ouderbijeenkomsten krijgen ouders materialen en activiteiten aangereikt om thuis hun kind extra te kunnen stimuleren in zijn/haar ontwikkeling. De activiteiten van VVE Thuis zijn themagericht en sluiten aan bij de thema’s van de peuterspeelgroep of basisschool. Door thuis spelenderwijs activiteiten aan te bieden die passen bij het thema van de peuterspeelgroep of basisschool, onthouden kinderen sneller nieuwe woorden. VVE Thuis wordt sinds 2017 uitgevoerd op diverse peuterspeelgroeplocaties en basisscholen in de gemeente Ooststellingwerf.

Denkt u dat uw peuter de extra stimulans van VVE thuis of van één van de Stapprogramma’s kan gebruiken?  Neem dan contact op met Hermienna van der Bij, leidinggevende Kind en Gezin of neem een kijkje op www.scala-welzijn.nl.